มหาวิทยาลัย จัดโครงการบริการสู่ชุมชนและผู้ประกอบการ“ ()”

beergamespulogistics

กิจกรรม “เบียร์เกม (Beer Game)” เป็นการให้ความรู้ทางวิชาการอย่างสร้างสรรค์ ที่ไม่ต้องเรียนในห้องเรียนมาทำกิจกรรมร่วมกัน ผ่านเกมการบริหาร “เบียร์เกม (Beer Game)” เพื่อสร้างความเป็นมืออาชีพ ในภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรม ที่สามารถนำไปใช้ต่อได้ในกระบวนการการเรียนรู้สู่ชุมชนและผู้ประกอบการ

  • จัดสอนในวันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 13:00-17:00 น.
  • สถานที่ ณ ลาน Exhibition Hall อาคาร 11 ชั้น 1 และ Zone A

สำหรับผู้สนใจกิจกรรม “เบียร์เกม (Beer Game)” เฉพาะสำหรับบุคคลทั่วไป และบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีปทุม รับจำนวนจำกัด

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครได้ที่ – https://goo.gl/forms/ebV7MWfj8gucpCeA2

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณา ติดต่อ
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม โทร. 02-579-1111 ต่อ 1512-8