และมูลนิธิเซฟคิดส์เผย 5 ทิปส์ในการใช้ทางเท้าอย่างปลอดภัย

ถนนในประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นถนนที่อันตรายมากที่สุดในโลก โดยข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก เผยว่า เมื่อปี 2560 ประเทศไทยมีอุบัติเหตุทางถนนมากที่สุดเป็นอันดับที่สองของโลกรองจากประเทศลิเบีย และคาดการณ์ว่าจะมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางท้องถนนปีละ 24,000 คน

ผู้ประสบภัยทางถนนเกือบครึ่งหนึ่งถูกจัดให้อยู่ใน “กลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน” ซึ่งได้แก่ กลุ่มคนที่ใช้ทางเท้าเป็นประจำ ผู้ใช้จักรยานและรถจักรยานยนต์ ในกลุ่มนี้ มีเด็กกว่า 2,600 คน ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนทุกปี หรือเฉลี่ยมากกว่า 7 คนต่อวัน

เนื่องจากมีเด็กไทยจำนวนมากที่ต้องใช้ทางเท้าเพื่อเดินทางไปโรงเรียน ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ด้วยเหตุนี้ เฟดเอ็กซ์และมูลนิธิเซฟคิดส์ประเทศไทยจึงริเริ่มโครงการวอล์ก ดีส เวย์ () ขึ้นในปี 2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการเดินเท้าอย่างปลอดภัยให้กับเด็กนักเรียนในประเทศไทย

นอกจากกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยในการใช้ทางเท้าตามโรงเรียน และชุมชนที่ใกล้เคียงกับโรงเรียนแล้ว เฟดเอ็กซ์และเซฟคิดส์ยังเผยทิปส์ง่ายๆ 5 ข้อ ในการใช้ทางเท้าอย่างปลอดภัยอีกด้วย

 • 1. เดินบนทางเท้า (ฟุตบาท) ทุกครั้ง หากบริเวณไหนไม่มีทางเท้า ควรเดินชิดด้านในของถนน ในเส้นทางที่สวนทางกับรถ เพื่อให้สามารถมองเห็นรถได้สะดวก
 • 2. สำหรับผู้ปกครองที่มีเด็กเล็กเดินด้วย ให้จูงมือเด็กเล็กเดินชิดด้านในของถนน จับมือเด็กให้แน่น เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กวิ่งออกไปบนถนน
 • 3. ข้ามถนนโดยใช้สะพานลอยทุกครั้ง
 • 4. ไม่ควรใช้โทรศัพท์ขณะข้ามถนน กฎข้อนี้สำคัญมากสำหรับผู้ที่ใช้ทางเท้าและคนขับรถ เพราะจะทำให้เสียสมาธิและเพิ่มต่อการเกิดอุบัติเหตุได้
 • 5. 5 ขั้นตอนในการข้ามถนนบริเวณทางแยก ประกอบด้วยการหยุด มอง ฟัง คิด และเดิน
  • หยุดบนทางเท้าหรือไหล่ทางให้ห่างจากถนน
  • มองทั่วๆเพื่อให้เห็นสภาพการจราจร
  • ฟังการจราจรบนท้องถนน
  • คิดถึงความปลอดภัยในการข้ามถนน ควรข้ามเมื่อถนนว่าง และรถหยุดนิ่งสนิท
  • ในขณะที่เดินข้ามถนน ควรมีความตื่นตัวและมองรอบๆ เพื่อให้แน่ใจว่ารถยังหยุดนิ่งสนิท หากต้องข้ามถนนในเวลากลางคืน ควรใส่เสื้อผ้าสีสว่างเพื่อให้คนขับรถมองเห็นเรา

นับตั้งแต่ริเริ่มโครงการ Walk This Way ปัจจุบันมีเด็กนักเรียนกว่า 174,882 คน และผู้ปกครองจำนวน 13,751 คนเข้าร่วมและได้รับความรู้จากโครงการนี้