Thelorry (เดอะ ลอร์รี่) บริการขนส่งในการขนย้าย บ้าน/คอนโด/สำนักงาน เริ่มต้น 350 บาท

Thelorry (เดอะ ลอร์รี่) ลักษณะธุรกิจผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์บนแฟลตฟอร์มออนไลน์ เป็นบริษัทที่ให้บริการขนส่งในการขนย้าย ทั้งการย้ายบ้าน ย้ายคอนโด ย้ายสำนักงาน หรือการย้ายสิงของชิ้นใหญ่

Thelorry (เดอะ ลอร์รี่) บริการขนส่งในการขนย้าย บ้าน/คอนโด/สำนักงาน เริ่มต้น 350 บาท


จะย้ายบ้านหรือออฟฟิศ เริ่มต้นที่ 350 บาท เช็คราคาเร็วทันใจภายใน 30 วินาที โดยอัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับระยะทางจุดรับส่งของเรา

Thelorry (เดอะ ลอร์รี่) บริการขนส่งในการขนย้าย บ้าน/คอนโด/สำนักงาน เริ่มต้น 350 บาท

สามารถจองใช้บริการรถล่วงหน้าผ่านทางหน้าเว็บไซต์ โดยการเลือกจุดหมายต้นทาง – ปลายทาง ประเภทรถ บริการเสริมต่างๆ ส่วนขนาดของรถขนของขึ้นอยู่กับความต้องการ ปริมาณ และขนาดสิ่งของที่จะขนย้าย

สรุปค่าบริการ Thelorry (เดอะ ลอร์รี่)

  • ค่าบริการย้ายบ้านหรือออฟฟิศ เริ่มต้นที่ 350 บาท
  • และค่าบริการเสริม ได้แก่ พนักงานขับรถช่วยยกของ (150 บาท ต่อคน) และผู้ช่วยขนของเพิ่มเติม (350 บาท ต่อคน)

สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมและขอใช้บริการ Thelorry ได้ที่ : https://thelorry.com/th

Related Posts