วิทยาลัยและซัพพลายเชน มหาวิทยาลัย บรรยายสุดพิเศษ ประเด็น hot! ใน Talk@

  • วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ณ ห้อง 12A01 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)
    • เวลา 09.00-12.00 น. หัวข้อ “ธุรกิจ แรงส์! ตอบโจทย์ ” โดย ดร.ชุมพล เชื้อสาย เลขาธิการสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย
    • เวลา 13.00-17.00 น. หัวข้อ “Logistics 4.0 – Technology & Big Data” โดย คุณสุรทิน ธัญญะผลิน รองนายกสมาคมขนส่งและโลจิสติกส์ไทย

ผู้สนใจติดต่อสอบถามและขอรายละเอียดเพิ่มเติม : โทร. 02–579–1111#1512–8

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม

โทร. 0-2579-1111 ต่อ 1518 อีเมล์ : siriporn.si@spu.ac.th เว็บไซต์ https://www.spu.ac.th/fac/logistics/

หรือติดตามกิจกรรมต่างๆได้ที่ https://www.facebook.com/CLS.SPU/