ผู้นำระดับโลกด้านการขนส่งด่วนระหว่างประเทศ ประกาศความสำเร็จจากการมีศูนย์กระจายสินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยตามข้อกำหนดด้านการขนส่งสินค้า (Freight Security Requirements – FSR) จาก TAPA (Transported Asset Protection Association) มากที่สุดในประเทศไทย ส่งมอบโดย บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรตรวจสอบชั้นนำที่ได้รับการรับรองจาก

ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส ฉลองสถิติจำนวนศูนย์กระจายสินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยจาก TAPA มากที่สุดในไทย

ศูนย์กระจายสินค้าอีสเทิร์นเกตเวย์ (Eastern Gateway Center) ของดีเอชแอลที่จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นศูนย์กระจายสินค้าแห่งที่ 10 ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย ‘FSR’ จาก นับได้ว่าดีเอชแอลครองสถิติของจำนวนศูนย์กระจายสินค้าที่ได้รับการรับรองจาก TAPA มากที่สุดในประเทศไทย

การรับรองมาตรฐานจาก TAPA ได้รับการยอมรับทั่วโลกว่าเป็นหนึ่งในการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับผู้ประกอบการลอจิสติกส์และซัพพลายเชนที่มีชื่อเสียงมากที่สุด สำหรับประเทศไทยนั้น บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นองค์กรตรวจสอบที่ได้รับการรับรองและแต่งตั้งจาก TAPA ในระดับโลก

เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินผลตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยในการขนส่งสินค้า (FSR) โดยเป็นมาตรฐานระดับโลกสำหรับคลังสินค้าและการจัดเก็บสินค้าที่ปลอดภัย ซึ่งสามารถใช้ในข้อตกลงด้านธุรกิจหรือข้อตกลงด้านความปลอดภัยระหว่างผู้ซื้อและผู้ให้บริการขนส่งสินค้า

การรับรองมาตรฐานด้าน FSR จาก TAPA ได้รวมถึงมาตรฐานความปลอดภัยที่ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆ เช่น สถานที่ที่มีการเคลื่อนย้าย จัดเก็บ และขนส่งสินค้าที่มีมูลค่าสูง

โดยมีการตรวจสอบและประเมินองค์ประกอบต่างๆ ของธุรกิจนั้นๆ ด้วย เช่น การรักษาความปลอดภัยของพื้นที่โดยรอบ กำแพงรั้วด้านนอก หลังคาและประตู ทางเข้า – ทางออกสำนักงานและคลังสินค้า ระบบรักษาความปลอดภัยในด้านการออกแบบ การตรวจการณ์ การตอบสนองต่อเหตุการณ์สำคัญต่างๆ กระบวนการทำงาน การฝึกอบรม การทำหน้าที่ของพนักงาน รวมถึงเอกสาร และการตรวจสอบต่างๆ

Related Posts