วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง จัดการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับ คลังสินค้าและสินค้าคงคลัง พร้อมกับทำ Workshop  ให้กับนักศึกษาสาขาวิชการ สาขาการตลาด และสาขาบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย เพื่อสร้างความรู้และเข้าใจการจัดการคลังสินค้า ผ่านการเล่นเกมส์จำลองสถานการณ์ผ่าน Beer Game

logisticscafe news 8 12 2017 8
logisticscafe news 8 12 2017 55

ลักษณะการเล่นเบียร์เกม (Beer Game) 

เกมจะเล่นกันบนกระดาน () เพื่อที่จะแสดงให้เห็นถึงและกระจายสินค้าเบียร์ แต่ละทีมจะประกอบไปด้วย 4 ส่วนงาน คือ กลุ่มค้าปลีก () กลุ่มค้าส่ง (Wholesaler) กลุ่มกระจายสินค้า (Distributor) และกลุ่มโรงงาน (Factory)

logisticscafe news 8 12 2017 4

การบริหารจัดการ  Supply Chain ผ่าน  Board Games (ลักษณะเหมือนกับเกมเศรษฐี หรือ ) เป็นการเรียนรู้แบบลงมือที่จะทำให้เข้าใจปัญหาของการจัดการ  Supply Chain ได้อย่างลึกซึ้งถึงแก่น และสนุกสนานในเวลาเดียวกัน เพราะได้ลงมือคิดเองทำเอง ตัดสินใจเอง และปัญหาต่าง ๆ จะถูกนำมาอภิปรายและเสนอแนวทางในการแก้ไข

logisticscafe news 8 12 2017 1

ปัญหาสินค้าขาดคราว ไม่พอส่ง ลูกค้าไม่พอใจ และปัญหาสต็อกสินค้าเยอะเกินไป จม เนื่องจากไม่รู้ความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า เกิด Bullwhip effect ไม่เข้าใจในกระบวนการบริหารสินค้าคงคลัง

อ.ทัศนีย์ มีศิริ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
#SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง #วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

สอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม : https://www.spu.ac.th/fac/logistics/
วิทยาเขตบางเขน 02-579-1111 ต่อ 1518 ,วิทยาเขตชลบุรี 038-146-123 ,วิทยาเขตขอนแก่น 043-224-111

อ้างอิง : https://wp.me/pBPzL-2H3