มหาวิทยาลัย เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง จัดการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับ การจัดการและ พร้อมกับทำ Workshop Beer Game ให้กับนักศึกษาสาขาวิชการการจัดการโลจิสติกส์ สาขาการตลาด และสาขาบัญชี  เพื่อสร้างความรู้และเข้าใจการจัดการคลังสินค้า ผ่านการเล่นเกมส์จำลองสถานการณ์ผ่าน Beer Game

โลจิสติกส์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ม.ศรีปทุม ยกทีมสอน Beer Game สร้างความเข้าใจในคลังสินค้า
โลจิสติกส์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ม.ศรีปทุม ยกทีมสอน Beer Game สร้างความเข้าใจในคลังสินค้า

ลักษณะการเล่น (Beer Game) 

เกมจะเล่นกันบนกระดาน (Board Games) เพื่อที่จะแสดงให้เห็นถึงการผลิตและกระจายสินค้าเบียร์ แต่ละทีมจะประกอบไปด้วย 4 ส่วนงาน คือ กลุ่มค้าปลีก () กลุ่มค้าส่ง (Wholesaler) กลุ่มกระจายสินค้า (Distributor) และกลุ่มโรงงาน (Factory)

โลจิสติกส์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ม.ศรีปทุม ยกทีมสอน Beer Game สร้างความเข้าใจในคลังสินค้า

การบริหารจัดการ  Supply Chain ผ่าน  Board Games (ลักษณะเหมือนกับเกมเศรษฐี หรือ Monopoly) เป็นการเรียนรู้แบบลงมือที่จะทำให้เข้าใจปัญหาของการจัดการ  Supply Chain ได้อย่างลึกซึ้งถึงแก่น และสนุกสนานในเวลาเดียวกัน เพราะได้ลงมือคิดเองทำเอง ตัดสินใจเอง และปัญหาต่าง ๆ จะถูกนำมาอภิปรายและเสนอแนวทางในการแก้ไข

โลจิสติกส์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ม.ศรีปทุม ยกทีมสอน Beer Game สร้างความเข้าใจในคลังสินค้า

ปัญหาสินค้าขาดคราว ไม่พอส่ง ลูกค้าไม่พอใจ และปัญหาสต็อกสินค้าเยอะเกินไป ต้นทุนจม เนื่องจากไม่รู้ความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า เกิด Bullwhip effect ไม่เข้าใจในกระบวนการบริหารสินค้าคงคลัง

อ.ทัศนีย์ มีศิริ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
#SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง #วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

สอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม : https://www.spu.ac.th/fac/logistics/
วิทยาเขตบางเขน 02-579-1111 ต่อ 1518 ,วิทยาเขตชลบุรี 038-146-123 ,วิทยาเขตขอนแก่น 043-224-111

อ้างอิง : https://wp.me/pBPzL-2H3

Related Posts