วิทยาลัยและเชน

แห่งแรกในประเทศไทย ที่เปิดหลักสูตรการสอน ใน ควบ ปริญญาโท ที่เรียนภายใน 3 ปี 1 เทอม จบการศึกษา และเรียนวันอาทิตย์วันเดียว

ย่นระยะเวลาการศึกษาจากเดิม ปกติต้องเรียนปริญญาตรี 4  ปี และปริญญาโท 1-2 ปี  มหาวิทยาลัย สร้างมิติใหม่ในวงการศึกษาโลจิสติกส์

นอกจากนี้แผนการเรียนใหม่ ปริญญาตรี เรียน 3 ปี 1 เทอม และปริญญาตรี 2 ปี เรียบจบ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเว็บไซต์ของวิทยาลัยโลจิสติกส์และ มหาวิทยาลัยศรีปทุม https://www.spu.ac.th/fac/logistics/

ติดต่อสอบถามได้ที่ศรีปทุม บางเขน 02-579-1111 ต่อ 1518 , ชลบุรี 038-146-123 , ขอนแก่น 043-224-111