โครงการ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี เฟ้นหาสตาร์ทอัพด้านธุรกิจ (LogTech) เป็นรายแรกของประเทศไทย

ร่วมเข้าคอร์ส ติวเข้ม ผลักดันนวัตกรรมหรือไอเดียที่เป็นไปได้สู่การนำไปใช้จริงในภาคการ เล็งจัดตั้งกองทุน หนุนสตาร์ทอัพ หวังต่อยอด Open Innovation เพื่อพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์ให้แข็งแกร่งทั้งในและต่างประเทศ พร้อมเชื่อมโยงและยกระดับอุตสาหกรรมภาคของไทย

เป้าหมายและสิ่งที่คาดหวังของโครงการ มีดังต่อไปนี้

 • 1. เพื่อก่อให้เกิดแนวความคิดใหม่ๆ ที่สนับสนุนการดำเนินธุรกิจด้าน “” ของประเทศ
 • 2. เพื่อต่อยอดแนวคิดธุรกิจใหม่ๆ และผลักดันให้แนวคิดดังกล่าวสามารถเริ่มต้นเป็นธุรกิจได้จริง
 • 3. เพื่อค้นหาบุคลากรใหม่ๆ ทีมีความรู้ ความสามารถ ป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมด้าน “Logistics”

รูปแบบในการประกวด ระยะเวลา หลักเกณฑ์และเงื่อนไข แบ่งการประกวดออกเป็น 2 กลุ่มเป้าหมาย คือ

 • กลุ่มบริษัท บุคคลทั่วไป
 • กลุ่มนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขผู้เข้าร่วมประกวด

 • เป็นนิติบุคคล บุคคลทั่วไป นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป มีสัญชาติไทย
 • ทีมผู้สมัครที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย จะต้องเข้าค่ายกิจกรรม เป็นเวลา 1 วัน จากวิทยากรของโครงการฯ และเข้าการนำเสนอผลงานของตนในวันที่กำหนด และร่วมงานประกาศผลทีมชนะเลิศ ในวันปิดโครงการ

ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานที่ไม่ได้ลอกเลียนมาจากผลงานอื่นและไม่ละเมิดลิขสิทธิ์จากพบในภายหลังว่าผลงานที่ได้รับรางวัลมีการลอกเลียนมาจากผลงานอื่นจะถือว่าการตัดสินนั้นเป็นโมฆะ

ผู้สมัครจะต้องไปลงทะเบียนออนไลน์ในเว็ปไซต์ panuslogtechaward.com  อัพโหลดเอกสารแนบเพื่อการสมัครดังนี้

1. กลุ่มบริษัท บุคคลทั่วไป ผู้สมัครจะต้องอัพโหลด

 • หนังสือรับรองบริษัท (ในกรณีเป็นนิติบุคคล)
 • บัตรประชาชนผู้สมัคร
 • รายละเอียดผลงานที่จะส่งประกวด (Proposal) หากมีวีดีโอนำเสนอผลงานให้อัพโหลดลง Youtube และนำลิงค์ผลงานที่จะนำเสนอมาใส่ในระบบ
 • ผู้ประกวดจะต้องมีผลงานที่สามารถใช้ได้จริงแล้วในวันนำเสนอผลงาน

2. กลุ่มนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา

 • บัตรประชาชนหรือบัตรนักศึกษาของผู้สมัคร
 • รายละเอียดผลงานที่จะส่งประกวด (Proposal) หากมีวีดีโอนำเสนอผลงานให้อัพโหลดลง Youtube และนำลิงค์ผลงานที่จะนำเสนอมาใส่ในระบบ

รางวัลสำหรับผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไปที่ชนะการประกวดผลงาน Panus Thailand LogTech Award 2017

ทีมชนะเลิศ
 • เงินรางวัลจำนวน 100,000 บาท
 • โล่รางวัลชนะเลิศ และเกียรติบัตรการร่วมเข้าแข่งขันประกวดผลงาน
 • ดูงานประเทศเยอรมันจำนวน 1 ท่าน
รองชนะเลิศอันดับ 1
 • เงินรางวัลจำนวน 50,000 บาท
 • โล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และเกียรติบัตรการร่วมเข้าแข่งขันประกวดผลงาน
 • ดูงานประเทศเยอรมันจำนวน 1 ท่าน
รองชนะเลิศอันดับ 2
 • เงินรางวัลจำนวน 30,000 บาท
 • โล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และเกียรติบัตรการร่วมเข้าแข่งขันประกวดผลงาน
 • ดูงานประเทศเยอรมันจำนวน 1 ท่าน

 รางวัลสำหรับนิสิต/นักศึกษาที่ชนะการประกวดไอเดียธุรกิจ LogTech

ทีมชนะเลิศ
 • เงินรางวัลจำนวน 30,000 บาท
 • โล่รางวัลชนะเลิศ และเกียรติบัตรการร่วมเข้าแข่งขันประกวดผลงาน
รองชนะเลิศอันดับ 1
 • เงินรางวัลจำนวน 20,000 บาท
 • โล่รองชนะเลิศอันดับ 1 และเกียรติบัตรการร่วมเข้าแข่งขันประกวดผลงาน
รองชนะเลิศอันดับ 2
 • เงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท
 • โล่รองชนะเลิศอันดับ 2 และเกียรติบัตรการร่วมเข้าแข่งขันประกวดผลงาน

อ่านรายเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ Panus Thailand LogTech Award 2017 ได้ที่ – panuslogtechaward.com