ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินธุรกิจของ รับยุค 4.0

หัวข้อ “Smart SMEs In Digital 4.0” จัดโดย () และบริษัท ซี เอ อินเตอร์เนชั่นแนล เมชั่น จำกัด

Smart Logistics SMEs In Digital Economy 4.0

ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ ห้องบอลลูม 1 อายัท อบาโลน คอนเวนชั่น ฮอลล์ ชั้น 12 อาคารจอดรถไทยซีซี ทาวเวอร์

เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมทานอาหารว่าง ฟรี !!!!! รับกระเป๋า Smart SMEs 200 ท่านแรกที่หน้างาน เท่านั้น!!!!!

กำหนดการและลงทะเบียนออนไลน์ ได้ที่  https://goo.gl/ZzQ9m8

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คุณปรางทิพย์ โทรศัพท์ 02-362-6324-5, 085-110-0348 E-mail: Prang_ca@outlook.com