สำนักส่งเสริมธุรกิจสร้างสรรค์  จัดสัมมนาเจาะลึกโลจิสติกส์ เพิ่มประสิทธิภาพการสร้างเครือข่ายธุรกิจใน จากผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์และการค้าระหว่างประเทศ วันที่ 12-15 ก.ย. 60 ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20 ห้องเบญจสิริ 1 ( ปิดรับสมัคร วันที่ 8 กันยายน 2560 )

news logistics 12 15 9 2017

กำหนดการ 12 กันยายน 08.30 – 16.00

 • สัมมนาเตรียมความพร้อมเจาะลึกโลจิสติกส์ เพิ่มประสิทธิภาพการสร้างเครือข่ายธุรกิจใน CLMV

วิทยากร

 • วิทยากร ดร.จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา ผู้อำนวยการสถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

13 กันยายน 08.30 – 16.00

 • เสวนาเจาะลึกเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างเครือข่ายธุรกิจในประเทศกัมพูชาและสปป.ลาว
 • เวิร์กชอปประเมินความพร้อมและศักยภาพการประกอบธุรกิจในประเทศกัมพูชาและสปป.ลาว

วิทยากร

 • คุณศุภฤกษ์ ขันตี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยสคิล โลจิสติกส์ และ จำกัด
 • คุณทรงศักดิ์ เตชะธนะชัย ผู้บริหาร บริษัท ระยองชิปปิ้ง จำกัด
 • ดร.จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา ผู้อำนวยการสถาบันการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

14 กันยายน 08.30 – 16.00

 • เสวนาเจาะลึกกลยุทธ์เพิ่มประสิทธิภาพและสร้างเครือข่ายธุรกิจในประเทศเมียนมา
 • เวิร์กชอปประเมินความพร้อมและศักยภาพการประกอบธุรกิจในประเทศเมียนมา

วิทยากร

 • คุณเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ นายกสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA)
 • ดร.จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา ผู้อำนวยการสถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

15 กันยายน 08.30 – 16.00

 • เสวนาเจาะลึกกลยุทธ์เพิ่มประสิทธิภาพและสร้างเครือข่ายธุรกิจในประเทศเวียดนาม
 • เวิร์กชอปประเมินความพร้อมและศักยภาพการประกอบธุรกิจในประเทศเวียดนาม

วิทยากร

 • คุณอุดม ศรีสงคราม กรรมการผู้จัดการ บริษัท วี.คาร์โก้ จำกัด
 • คุณมาลินี หาญบุญทรง ที่ปรึกษา ศูนย์ยุทธศาสตร์ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • คุณโสภณ เจนจิรัฐิติกาล ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส บริษัท ไดนามิค แมนเนจเม้นท์ จำกัด
 • ดร.จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา ผู้อำนวยการสถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำนักส่งเสริมธุรกิจสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 
เลขที่ 563 ถ.นนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : (66) 2507 8422-3 แฟกซ์ : (66) 2547 4040-42
http://www.tradelogistics.go.th/
อีเมล : logisticsseminar2017@gmail.com