สำนัก ขอเชิญผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วม '60 ครั้งที่ 7 หัวข้อ “ Planning และ LEAN 4.0 ทำไมต้องมี ทำไมต้องทำ ”

[สัมมนาไม่มีค่าใช้จ่าย] Logistics Showcase'60 ครั้งที่ 7 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
  • การบรรยายหัวข้อ”Demand Planning ทำไมต้องมี ทำไมต้องทำ โดยนายพีรสิทธิ์ บุญนำ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และพัฒนาธุรกิจประจำสำนัก บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
  • การบรรยายหัวข้อ”LEAN Logistics 4.0″ โดยนายสิริพงศ์ จึงถาวรรณ ที่ปรึกษาด้าน

ในวันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30-12.15 น. ณ ห้องประชุมทองคำ ชั้น 1 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมสัมมนา สถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม รับสมัครผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 150 ท่าน

ท่านใดสนใจเข้าร่วมสัมมนา ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ : https://goo.gl/FdYPDi #สัมมนาไม่มี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : กลุ่มมาตรฐานและนวัตกรรมโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ถ. พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ 0 2202 3817 โทรสาร 0 2644 4355 E-Mail: si.logistics.dpim@gmail.com