สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม () เข้าร่วมกิจกรรมภายในงานซับคอนไทยแลนด์ 2017 (Subcon Thailand 2017) ระหว่างวันที่ 17-20 พฤษภาคม 2560 ประกอบด้วย

กิจกรรมออกบูทรับสมัครผู้ประกอบการเพื่อเข้าร่วมโครงการต่างๆ ของ สสว. เช่น รับสมัครผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีจากเกาหลีผ่านศูนย์ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีไทย-เกาหลี (Thailand – Korea Technology Exchange Center : ) กิจกรรมสัมมนาฟรี!!!

หัวข้อ “จัดการโลจิสติกส์แบบไหน ให้ได้กำไรเห็นๆ” ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 – 13.00 น. ณ ห้อง MR217 Hall 99 ชั้น 2 (ติดทางเชื่อมรถไฟฟ้า BTS) ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

รายละเอียดกำหนดการ

 • 08.30 – 09.30 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงานพร้อมรับประทานอาหารว่าง
  • รับสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ต่าง ๆ ของ สสว.
  • รับสมัครผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมถ่ายอดเทคโนโลยีจากเกาหลีผ่านศูนย์ความร่วมมือด้านเทคโนโลยี
   ไทย-เกาหลี (Thailand – Korea Technology Exchange Center : TKTEC)
 • 09.30 – 09.45 น. กล่าวเปิดงาน โดย ผู้บริหาร สสว.
 • 09.45 – 12.00 น. บรรยาย “จัดการโลจิสติกส์แบบไหน ให้ได้กำไรเห็น ๆ”
  • โดย อ. พัฒนพงศ์ เพ็งจันทร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการลดและปรับปรุง
 • 12.00 – 13.00 รับประทานอาหารกลางวัน

(เปิดรับจำนวนจำกัด) ทั้งนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ SMEs 02-298-3204 / 02-298-3206

รายละเอียดกำหนดการสัมมนา คลิกที่นี่

สมัครเข้าร่วมสัมมนา คลิกที่นี่

ที่มา : http://manager.co.th/iBizchannel/ViewNews.aspx?NewsID=9600000046432