หลักการ 6r หมายถึง กระบวนการในการซื้อ เพื่อให้ได้วัสดุที่กิจการต้อง รวมทั้งรวมประมาณการ ความต้องการใช้งาน โดยคัดเลือกแหล่งซื้อและขาย ให้ได้ราคาที่เหมาะสม ออกแบบใบสั่งซื้อ ทำสัญญา ซื้อขาย และการติดตามผลการซื้อขาย

วัตถุประสงค์ในการสั่งซื้อ 6R

  • เป็นของดีเตรงตามวัตถุประสงค์การนำไปใช้ และซื้อสินค้าให้ได้คุณภาพ
  • Right Quantity สั่งซื้อเท่ากันทุกงวดลดภาระสต็อก ตาม EOQ แบบประหยัดสุดครั้งละมากๆเพื่อให้ได้ส่วนลด โดยต้องมีการยอดการนำไปใช้ ว่ากันง่ายคือ ซื้อสินค้าให้ได้ตามจำนวน, ปริมาณที่ต้องการ
  • Right Price ไม่ใช้ราคาที่ต่ำสุด แต่เป็นราคาที่ยุติธรรม ราคาสมกับคุณภาพผู้ขายมีกำไร ผู้ซื้อได้ประโยชน์จากพัสดุนั้น
  • ซื้อและส่งถูกที่ ฝ่ายจัดซื้อต้องระบุสถานที่ส่งที่แน่นอนและชัดเจน
  • Right Source แหล่งขายที่มั่นใจ คุณภาพ รวดเร็ว ตรงเวลา รับประกัน แก้ไขปัญหา และสามารถจัดส่งสินค้าให้ได้ตามสถานที่ต้องการ
  • Right Time จังหวะเวลาในการสั่งซื้อ ซื้อเมื่อหมด ซื้อล่วงหน้า ซื้อเก็งกำไร ค่อยติดตามการจัดส่งสินค้าของผู้ขายให้ได้ในเวลาที่ต้องการ