fbpx

#สรุปข่าวโลจิสฯ ประจำวันที่ 27 เม.ย. 2560


พาณิชย์ เดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก เชื่อทำให้เศรษฐกิจในส่วนภูมิภาคขยายตัวเพิ่มขึ้นได้อีก 10%

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ (เอ็นอีเอ) โดยจะเพิ่มหลักสูตรในการฝึกอบรมและพัฒนาผู้ประกอบการ เน้นการเจาะตลาด CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) ให้มากขึ้น นอกเหนือจากหลักสูตรเดิมที่มุ่งการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการในการทำธุรกิจ

นอกจากนี้จะเร่งเปิดตลาดกลางและตลาดชุมชนประชารัฐให้ได้มากขึ้น ตลอดจนยกระดับและจัดทำมาตรฐานตลาดให้สะอาด ถูกสุขอนามัย กำจัดขยะ ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น เพื่อให้ตลาดที่เกิดขึ้นสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืน ขณะเดียวกันจะเร่งพัฒนาตลาดภูมิภาค โดยตั้งเป้าหมายพัฒนาให้ได้ 16 ตลาด เน้นตลาดที่ติดชายแดน เพื่อให้เป็นตลาดที่จะใช้ขยายเข้าสู่ตลาดเพื่อนบ้าน และส่งออกไปขายต่างประเทศ

อ่านต่อที่ : http://www.tnnthailand.com/news_detail.php?id=136227&t=news

รัฐมนตรีฯอุตสาหกรรม เผยไทย-ฮ่องกงจับมือร่วมพัฒนา SMEs ดันผู้ประกอบการขายของออนไลน์ผ่านองค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง

ลงนามบันทึกความเข้าใจเรื่องความร่วมมือในการส่งเสริมธุรกิจ SMEs ของ 2 ประเทศ ระหว่าง สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กับ องค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง (Hong Kong Trade Development Council : HKTDC ) เพื่อขยายความร่วมมือการค้าการลงทุน และร่วมกันสร้างทักษะความรู้พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและย่อม(SME) โดยเน้นอุตสาหกรรมเป้าหมาย อาทิ อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องประดับ แฟชั่น เครื่องใข้ในครัวเรือน ซึ่งจะใช้ประโยชน์จากการที่ฮ่องกงเป็นHubสู่ตลาดโลก และฮ่องกงจะใช้ไทยเชื่อมโยงเข้าสู่ CLMVT

อ่านต่อที่ : http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=780110

ทล.เร่งศึกษาถนนเชื่อมด่านถาวรภูดู่

กรมทางหลวงได้ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อที่จะพัฒนาเป็นเส้นทางโลจิสติกส์ เชื่อมโยงการขนส่งระหว่างประเทศไทย กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และเวียดนาม ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการศึกษาคัดเลือกแนวสายทางที่เหมาะสมที่สุด

โดยในขั้นตอนของการศึกษาได้มีการดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่และผู้เกี่ยวข้อง และได้นำผลสรุปการประชุมมาร่วมพิจารณาเปรียบเทียบแนวเส้นทาง

อ่านต่อได้ที่ : http://www.banmuang.co.th/news/economy/79489


Loading Disqus Comments ...
Loading Facebook Comments ...