โครงสัมมนาเรื่อง “โลจิสติกส์ 4.0 ความท้าทายของผู้ประกอบการ ไทย

จัดขึ้นในวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 ถ.รัชดาภิเษก 

ไม่เสียค่าใช้จ่าย เชิญสมัครด่วน รับจำนวนจำกัด 120 ท่าน เท่านั้น

[อบรมฟรี] โลจิสติกส์ 4.0 ความท้าทายของผู้ประกอบการ SMEs ไทย

หัวข้อบรรยาย “โลจิสติกส์ 4.0 ความท้าทายของผู้ประกอบการ SMEs ไทย” มีดังนี้…

 1. หัวข้อ “ กับการปรับตัวของผู้ประกอบการ SMEs ไทย”
  • โดย นายกนก จุฑามณี ที่ปรึกษาธุรกิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เค เอ็น เค คอนซัลติ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด
 2. หัวข้อ “ มุมมองใหม่ของผู้ประกอบการ SMEs ไทย”
  • โดย ดร.ศิริพงษ์ โพธิรักษ์ ผู้อำนวยการผลิต 3 บริษัท โตโยต้า มอร์เตอร์ ประเทศไทย จำกัด
 3. หัวข้อ “ การบ้านของผู้ประกอบการ SMEs ไทย”
  • โดย นางสาวไพที สกุลเอี่ยมไพบูลย์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท บุญถาวร เซรามิค จำกัด
 4. หัวข้อ “โลจิสติกส์ 4.0 ความท้าทายของผู้ประกอบการ SMEs ไทย”
  • โดย ผศ.ดร.ตวงยศ สุภีกิตย์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล / นายสุรศักดิ์ จินาพันธ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลด์ซิตี้ ฟุตแวร์ จำกัด / นายชูเกียรติ จันทโชติบุตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ว.ศิริกาญออโต

ลงทะเบียนได้ที่  : http://application.ditp.go.th/activity/index/detail?activityid=5910
เอกสารประกอบกิจกรรมกำหนดการสัมมนาวิชาการ DITP.docx

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สถาบันฝึกอบรมการค้าระหว่างประเทศ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :  ธนวัต , อัญญมณี , สายพิณ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 0-2507 8109,8131,8146