งานแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยี ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งจัดโดย

ข่าวโลจิสติกส์ : งานแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยี RFID Hero 2016

โดย ในปีนี้ชมรมอาร์เอฟไอดีแห่งประเทศไทย ได้กำหนดการจัดงานใน วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 203 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 

ซึ่งภายในงานจะประกอบไปด้วยการ จัดแสดงนวัตกรรมใหม่ ๆ ทางด้านเทคโนโลยี RFID นอกจากนี้ภายในงานยังได้รวมรวมผู้เชี่ยวชาญทางด้านการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี RFID ในแต่ละอุตสาหกรรมพร้อมให้คำปรึกษาตลอดงาน

ชมรม RFID ประเทศไทยร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมฯ และสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ นิด้า  ชูโรง “ไทยพร้อมแล้วกับการเป็นศูนย์กลางออกแบบและผลิตอุปกรณ์ iOT ควบคู่ไปกับการพัฒนา RFID เทคโนโลยี” เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการ สนับสนุนโดยผู้เชี่ยวชาญจาก บริษัท Gravitec

พร้อมทั้งเชิญผู้เชี่ยวชาญจากหลายสาขามาร่วมเสวนา

 • ไทยก้าวไกล ด้วยเทคโนโลยี RFID กรณีศึกษา บริษัท จ ากัด
 • Pay สบาย By Rabbit Card โดย คุณวิศิษฎ์ มูลทรัพย์ บริษัท Bangkok Smartcard จำกัด (บริษัทในเครือ BTS Group)
 • ทำไมวิ่งมาราธอนต้องใช้ RFID : กรณีศึกษา เชียงใหม่มาราธอน โดย คณะกรรมการจัดงานมาราธอนเชียงใหม่
 • ครือปูนซีเมนต์ไทยก็ใช้ RFID โดย ตัวแทนจาก บริษัท SGI ผู้ชนะเลิศการประกวดนวัตกรรมโลจิกส์ติกส์จาก
 • ประเทศลาว ก็ใช้ RFID แล้วเด้อ โดย ผู้บริหารจากบริษัท Lao IT DEV
 • New Technology : Ultra Wide Band คืออะไร?? โดย วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ
 • MaKerHolic MoveMent โดย คุณนิมิตร หงษ์ยิ้ม Senior Maker

พลาดไม่ได้กับการแสดงผลงาน

 • UWB System ติดตามภายในอาคารที่มีความแม่นยำสูงและแสดงผลได้ทันทีจากผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ
 • ผลงานการย้อนกลับในอตุสาหกรรมไม้ ตั้งแต่ต้นน้ำไปถึงปลายน้ำ
 • หุ่นยนตร์และ UAV ในการภาคเกษตรและชุดหุ่นยนตร์แบบสวมใส่
 • เครื่องทดสอบ เพื่อการออกแบบและตรวจสอบคุณภาพ

ปิดท้ายด้วยคิคสุขภาพ RFID ตอบปัญหาและดูแลผู้ใช้งานโดยผู้เชี่ยวชาญ พร้อมการสนับสนุนจาก iTAP

กำหนดการภายในงานแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยี 2016

ลงทะเบียนออนไลน์http://www.sirisp.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539977327

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ suthat@sirisp.com เบอร์โทรศัพท์ 081 345 1991