แผนการเรียน และหน่วยกิต หลักสูตรปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์แผนการเรียน และหน่วยกิตตลอดทั้งหลักสูตรปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์ฯ ได้รวบรวมข้อมูลของมหาวิทยาลัยของรัฐบาลและเอกชน ที่เปิดสอนคณะ /

มหาวิทยาลัย แผนการเรียน  จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4 ปี 138
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 4 ปี  135
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 4 ปี 134
มหาวิทยาลัยเกริก 4 ปี  132
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4 ปี  139
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 4 ปี  130
มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ 4 ปี  *
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 4 ปี  *
มหาวิทยาลัยทักษิณ 4 ปี  136
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 4 ปี  127
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 4 ปี  133
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 4 ปี  *
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  4 ปี , 5 ปี ตรี-โท  *
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  4 ปี (ภาคปกติ , ค่ำ)  138
มหาวิทยาลัยนครพนม  4 ปี  *
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ  4 ปี  *
มหาวิทยาลัยปทุมธานี  4 ปี  *
มหาวิทยาลัยบูรพา**  4 ปี
  • สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ 173 หน่วยกิต
  • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 133 หน่วยกิต
  • สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชนาวี 136 หน่วยกิต
  • สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศ และการจัดการโลจิสติกส์ 137 หน่วยกิต
  • สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี 126 หน่วยกิต
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  4 ปี  129
มหาวิทยาลัยภาคกลาง  4 ปี  *
มหาวิทยาลัยรังสิต 4 ปี  137
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 4 ปี  *
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 4 ปี  135
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ**** 4 ปี  *
มหาวิทยาลัยศรีปทุม*** 4 ปี *
มหาวิทยาลัยศิลปากร**** 4 ปี  148
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  4 ปี  *
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  4 ปี  138
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  4 ปี  137
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  4 ปี  138
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  4 ปี 135
 • [*] ไม่ได้ระบุหน่วยกิตไว้ในเว็บไซต์คณะ , วิทยาลัย หรือสาขาโลจิสติกส์
 • [**] เป็นคณะโลจิสติกส์
 • [**] เป็นวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
 • [****] เป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาติดต่อและสอบถาม กับมหาวิทยาลัย หรือสถาบันศึกษาที่ต้องการเรียนต่ออีกครั้ง!!

1 Response

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.