มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลที่เปิดสาขาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน หลักสูตรปริญญาตรีเรียนโลจิสติกส์ เรียนที่ไหนดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ที่เปิดสาขาโลจิสติกส์ หลักสูตรปริญญาตรี 

คณะบริหารธุรกิจ

 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สาขาวิชาการจัดการ กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูนารถ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (หลักสูตรบริการธุรกิจ)

 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย แขนงวิชาการจัดการโลจิสต์ (เปิดหลักสูตรปี 2560)

คณะวิศกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต)

 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

คณะวิทยาศาสตร์

 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร

คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง

คณะเทคโนโลยีสังคม

 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี สาขาการจัดการการขนส่งและโลจิสติกส์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตภาคกาฬสินธุ์  สาขาวิศวกรรมโลหการโลจิสติกส์

คณะเทคโนโลยีการจัดการ

 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช สาขาการจัดการโลจิสติกส์

คณะวิศกรรมศาสตร์

 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง ติดต่อและสอบถามกับมหาวิทยาลัย หรือสถาบันศึกษา ที่ต้องการเรียนต่อโดยตรงอีกครั้ง!

แจ้งขอเพิ่มรายชื่อมหาวิทยาลัย หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลแจ้งมาได้ที่ : logisticafe@gmail.com


1 Response

 1. 28 มิถุนายน 2562

  […] ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ : มหาวิทยาลัยราชภัฏฯ ที่เปิดสาขาโลจิสติกส์ หลักสูตรปริญญตรี ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล แต่ละว… […]

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.