มหาวิทยาลัยราชภัฏฯ ที่เปิดสาขาโลจิสติกส์ หลักสูตรปริญญตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏฯ ที่เปิดสาขาโลจิสติกส์ หลักสูตรปริญญตรี 

คณะวิทยาการจัดการ

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สาขาการจัดการโลจิสติกส์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี 
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สาขาการจัดการโลจิสติกส์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สาขาการจัดการโลจิสติกส์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สาขาวิชาการตลาด และการจัดการโลจิสติกส์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สาขาวิศกรรมโลจิสติกส์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อโลจิสติกส์อุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี วิศวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  • ปริญญาตรี (ภาคปกติ)
   • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
   • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
   • แขนงวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี
   • แขนงวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
   • แขนงวิชาการจัดการโซ่อุปทานธุรกิจอาหารและบริการ
   • แขนงวิชาการจัดการการขนส่ง
   • แขนงวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ
  • ปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)
   • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษเรียนวันอาทิตย์)
   • โครงการความร่วมมือ Mini MBA in Transportation Management
   • โครงการความร่วมมือกับ TIFFA
   • โครงการความร่วมมือกับบริษัท Double A (Conference)

10 Responses

 1. 20 พฤศจิกายน 2559

  […] ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ : มหาวิทยาลัยราชภัฏฯ ที่เปิดสาขาโลจิ… […]

 2. 20 พฤศจิกายน 2559

  […] ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ : มหาวิทยาลัยราชภัฏฯ ที่เปิดสาขาโลจิ… […]

 3. 26 พฤศจิกายน 2559

  […] ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ : มหาวิทยาลัยราชภัฏฯ ที่เปิดสาขาโลจิ… […]

 4. 2 มกราคม 2560

  […] พ.ศ. 2560)  ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ : มหาวิทยาลัยราชภัฏฯ ที่เปิดสาขาโลจิ… ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ : […]

 5. 16 มีนาคม 2560

  […] ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ : มหาวิทยาลัยราชภัฏฯ ที่เปิดสาขาโลจิ… […]

 6. 16 มีนาคม 2560

  […] ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ : มหาวิทยาลัยราชภัฏฯ ที่เปิดสาขาโลจิ… […]

 7. 16 มีนาคม 2560

  […] ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ : มหาวิทยาลัยราชภัฏฯ ที่เปิดสาขาโลจิ… […]

 8. 16 มีนาคม 2560

  […] ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ : มหาวิทยาลัยราชภัฏฯ ที่เปิดสาขาโลจิ… […]

 9. 28 พฤศจิกายน 2560

  […] ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ : มหาวิทยาลัยราชภัฏฯ ที่เปิดสาขาโลจิ… […]

 10. 27 เมษายน 2561

  […] ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ : มหาวิทยาลัยราชภัฏฯ ที่เปิดสาขาโลจิ… […]

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.