สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หลักสูตรปริญญาตรีข้อมูลคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ()

ชื่อคณะ คณะบริหารธุรกิจ (School of Business Administration)
ชื่อสาขา สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (Logistics Management Department)
ชื่อปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์) Bachelor of Business Administration (Logistics Management)
แผนการศึกษา 135 หน่วยกิต (วิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต วิชาเฉพาะ 99 หน่วยกิต กลุ่มวิชาแกน 54 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-บังคับ 30 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-เลือก 15 หน่วยกิต วิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต)
คุณสมบัติ ม.6 ทั้งสายวิทย์ และสายศิลป์ ปวช. หรือเทียบเท่า
ค่าเทอม ประมาณ 43,580 บาท/ ตลอดหลักสูตร 310,280 บาท
ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี
ทุนการศึกษา กรอ./กยศ.
 สถานที่เรียน สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
อาคาร A7 9/1 หมู่ 5 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
เบอร์โทรศัพท์ 02 – 902 – 0299 ต่อ 2604
โทรสาร 02 – 902 – 0299 ต่อ 2337
เว็บไซต์ : http://ba.bu.ac.th/
Facebook Fan Page : fb/BUBusiness

แจ้งขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ที่ : logisticafe@gmail.com

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.