เทกอง หรือ รวมกอง (Bulk Cargo) หมายถึง สินค้าทั่วไปที่ไม่สามารถจัดก็บเป็นหีบห่อได้ ซึ่งประกอบด้วย สินค้าแห้ง () และ () เป็นสินค้าที่คราวละมากๆ โดยไม่มีภาชนะบรรจุสินค้า

ใช้วิธีขนส่งโดยเทสินค้าลงในระวางเรือใหญ่ เช่นปุ๋ย มันสำปะหลัง ข้าวน้ำตาล ถ่านหิน หิน ทราย ก้อนกรวด เศษเหล็ก น้ำมันปิโตรเลียม

สินค้าเทกองโดยทั่วไป ทำการบรรทุกขนถ่ายโดยเรือแบบดั้งเดิม (Conventional type) ซึ่งไม่ใช่ สายการเดินเรือประจำ สินค้าเทกองนับเป็นสินค้าที่มีปริมาณการขนส่งทั่วโลกมากที่สุด สินค้าเทกอง โดยทั่วไป จะถูกแบ่งออกเป็น 5 ประเภทคือ

  • แร่เหล็ก (Iron ore) และสินแร่ (Ore Concentrates)
  • เมล็ดพืช (Grain)
  • ถ่านหิน (Coal)
  • ฟอสเฟต (Phospate)
  • บ็อกไซด์และอลูมินา (Bauxite & Alumina)

Related Posts