สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการลดพลังงานเชื้อเพลิงภาคการ (LTM) โครงการดีๆ ไม่มีค่าใช้จ่าย ระยะทางไกลไปต่างจังหวัดได้ ทางสถาบันพลังงานจะทำการส่งที่ปรึกษามาดูแลโครงการนี้ให้

[ข่าวโลจิสติกส์] ด่วน! ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการลดต้นทุนพลังงานเชื้อเพลิงภาคการขนส่ง (LTM) โครงการดีๆ ไม่มีค่าใช้จ่าย
[ข่าวโลจิสติกส์] ด่วน! ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการลดต้นทุนพลังงานเชื้อเพลิงภาคการขนส่ง (LTM) โครงการดีๆ ไม่มีค่าใช้จ่าย

หากบริษัทที่จะเข้าร่วมโครงการมีประเด็นข้อสงสัยใดๆ สามารถติดต่อได้ที่ 081-7196402

ใบสมัครสามารถ Print แล้วกรอกรายละเอียด แล้วทำการ Scan ส่งมาที่ manlogis@yahoo.co.th