กรมส่งเสริม โดยศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ จัดสัมมนาโครงการ One Stop Export Service Center () Clinic 2016 ภายใต้หัวข้อ “ถอดรหัสการค้าอาเซียน เซียนยุทธศาสตร์สร้างโอกาสสู่ความสำเร็จ”

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ จัดสัมมนาโครงการ One Stop Export Service Center (OSEC) Clinic 2016 ภายใต้หัวข้อ “ถอดรหัสการค้าอาเซียน เซียนยุทธศาสตร์สร้างโอกาสสู่ความสำเร็จ”

ตลาดฮาลาลในอาซียน, ตลาดอาเซียนและเอเชียใต้ เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสาร เรียนรู้กฎ ระเบียบ ขั้นตอนการนำเข้า-ส่งออกที่ถูกต้อง รวมถึงพัฒนาฮาลาลให้ได้เกณฑ์มาตรฐานสากลเข้าสู่ตลาดฮาลาลในอาเซียน อีกทั้งการสร้างโอกาสในตลาดใหม่ที่กำลังมีความต้องการสินค้าเพิ่มขึ้น ได้แก่ ตลาดเอเชียใต้ (อินเดีย บังกลาเทศ ศรีลังกา) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณพิมพ์รภัช และ คุณเหมือนฝัน เบอร์โทร. 02-233-2345 มือถือ 09-0530-6951 e-mail : osec2016@gmail.com

สมัครออนไลน์ได้ที่ : https://goo.gl/geuG7h

หากท่านมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อ คุณสุทธิรักษ์ เบอร์ 087-809-1838

ที่มา : ศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์