สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาเปิดโครงการสาธิตระบบบริหารจัดการพลังงานในภาคขนส่ง (; LTM.)

o

ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.30 –15.15 น. ณ ห้องประชุมบอลรูม 2 โรงแรมสวิสโซเทล เลอคองคอร์ด

วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการพลังงานในภาคขนส่ง และเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการสามารถนำไปประยุกต์ให้เกิดการประหยัดพลังงานได้อย่างยั่งยืน

หากท่านใดสนใจ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายฉัตรชัย อุตมาลัง โทร.02-345-1253 (โดยไม่มีใดๆ ทั้งสิ้น)

ที่มา : Thai Airfreight Forwarders Association TAFA