กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ จัดสัมมนา Logistics '59 ครั้งที่ 5 หัวข้อ “เพิ่มประสิทธิภาพคลังสินค้าด้วย WMS และ

วันที่จัดสัมมนา วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00-12.30 น.

สถานที่จัดกิจกรรม ห้องประชุมทองคำ ชั้น 1 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

วัตถุประสงค์

  • 1) เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ แนวทางปฏิบัติ เทคโนโลยี นวัตกรรม และเครื่องมือการบริหารจัดการโลจิสติกส์และที่เป็นเลิศสู่ภาค อุตสาหกรรม ให้เกิดการประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมโยงตลอดซัพพลายเชน
  • 2) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มีวิสัยทัศน์และความตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการโลจิสติกส์และ ซัพพลายเชนที่มีประสิทธิภาพ

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมสัมมนา

สถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม รับสมัครผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 150 ท่าน

ผู้ดูแลโครงการ

กลุ่มมาตรฐานและนวัตกรรมโลจิสติกส์ สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ถ. พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ 0 2202 3817 โทรสาร 0 2644 4355 E-Mail: si.logistics.dpim@gmail.com

ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ สมัครออนไลน์ได้ที่ : http://goo.gl/7y1jH0

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม http://logistics.go.th/index.php/th/news-information/bol-hot/8899-59lsc05

ที่มา : สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่