กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์  และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่วมจัดการสัมมนา เรื่อง “โอกาสของอุตสาหกรรมไทยในตลาดการค้าเสรี ในกลุ่มประเทศ CLMV” ในวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ


ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน โดยไม่มี ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ http://aec.dpim.go.th/mineraldata/meeting.php

หากมีข้อมูลโปรดสอบถามได้ที่ คุณอณัญญา กนกกาญจน์กุล ศูนย์วิจัยเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โครงสร้างพื้นฐาน และภัยพิบัติ (NID Center) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (053-942087)

ที่มา : https://www..com/industryprmoi/photos/a.123636051105342.20602.103255389810075/750515355084072/?type=3 , https://www.facebook.com/LogisticsFanpage/photos/a.206517806058536.51089.199657140077936/1063506357026339/?type=3

Related Posts