กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ร่วมกับ บัณฑิตวิทยาลัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

จัดหลักสูตรการอบรมภายใต้โครงการสร้างนักจัดการโลจิสติกส์และมืออาชีพระดับสากล

เรียนรู้เทคนิคการบริหารจัดการคงคลัง รูปแบบการหมุนเวียน ของการบริหารสินค้าคงคลัง และการบริหารสินค้าคงคลังด้วยรูปแบบ ABC ด้วยหลักสูตร และเชนระดับการ” Module 2 Inventory Management วันที่ 6, 13 และ 20 ก.พ. 2559

สำหรับท่านที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับทุนสนับสนุนค่าอบรม ชำระค่าอบรมเพียง 3,900 บาท จากราคาเต็ม 9,900 บาท พิเศษสมัคร 3 ท่านขึ้นไปลด 10%

ดูข้อมูลเพิ่มเติม และลงทะเบียน Online ที่ http://www.logistics.kmutt.ac.th/course1.php
ด่วน!!! ที่นั่งมีจำนวนจำกัด และขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาใบสมัครตามลำดับก่อนหลัง
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณปภาดา 090-416-0789 หรือ คุณนวพรรณ 096-432-151

สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2202-3727, 0-2202-3617 โทรสาร 0-2644-4355
E-Mail: .dpim@gmail.com / LineID: logistics
Web: www.logistics.go.th / Facebook: logisticsfanpage