[ข่าวโลจิสติกส์] งานประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 6 สาขา (โลจิสติกส์)

ถึงเวลาก้าวสู่วิชาชีพโลจิสติกส์  คน คือ อาวุธที่สำคัญที่จะช่วยให้องค์กรธุรกิจอยู่รอดและแข่งขันในเวทีโลกได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนสู่ยุค  ที่ทุกองค์กรต้องปรับตัว  ถึงเวลาที่ทุกองค์กรต้องปรับตัวถึงขั้นการปฏิรูปแรงงานพร้อมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันธุรกิจถึงจะอยู่รอด

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  กระทรวงแรงงาน  ร่วมกับ สมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต ขอเชิญประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 6 สาขา (โลจิสติกส์)

มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 6 สาขาโลจิสติกส์ ได้แก่

  1. นักปฏิบัติการทางราง
  2. พนักงานผ่านแดนและข้ามแดน
  3. พนักงานนำเข้าและ
  4. นักปฏิบัติการจัดส่งสินค้าด้วยรถจักรยานยนต์
  5. นักวางแผนอุปสงค์และอุปทาน
  6. นักปฏิบัติการลานกองตู้สินค้า

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2558 เวลา 9.00 – 16.00 น.  ณ ห้องกิ่งกัญญา ชั้น 5  โรงแรมโฟร์วิงส์  สุขุมวิท 26

ภายในงานท่านจะได้รับฟังนโยบายและทิศทางในการจัดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ โดย ม.ล.ปุณฑริก สมิติ  ปลัดกระทรวงแรงงาน (หรือผู้แทน) และแนวทางการสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันกับการพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ โดย ดร.มนูญ  พรรณพลีวรรณ  ประธานที่ปรึกษา 

Download กำหนดการและใบตอบรับการเข้าร่วมประชุมได้ที่  http://bit.ly/1Rud9KR

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และ TLAPS ขอเชิญชวนทุกท่านเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงความคิดเห็นเพื่อสร้างมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 6 สาขา (โลจิสติกส์) 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงาน : คุณจารุวรรณ (เอ๋) โทรศัพท์ 092-387-9554 หรือ e-mail jaruwan.suerchantuk@gmail.com