การพัฒนามาตราฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพผู้ปฎิบัติการขนส่งทางถนน

มหาวิทยาลัย เปิดศูนย์ทดสอบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพฯ  “นักปฏิบัติการทางถนน” ภายใต้โครงการพัฒนามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพผู้ปฏิบัติกรขนส่งทางถนน

[กิจกรรม] การพัฒนามาตราฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพผู้ปฎิบัติการขนส่งทางถนน

โดยมีการทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ “นักปฏิบัติการขนส่งทางถนน” ณ ศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน ซึ่งร่วมกันกับสถาบันคุณวุฒิ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย (TTLA)

จะมีการจัดอบรมและสอบในวันที่ 20 สิงหาคม 2558 รับเพียง 200 คนเท่านั้น! และบรรยากาศเสมือนจริง จำลองสถานการณ์จริง ข้อมูลจริง เพื่อวัดผลความรู้ความเข้าใจอันจะก่อให้เกิดทักษะและความเชี่ยวชาญใน

เอกสารประกอบการรับสมัคร

  • 1. เขียนใบสมัครให้ครบถ้วน
  • 2. แนบสำเนาบัตรประชาชน พร้อมสำเนาถูกต้อง

ระเบียบการสอบ

  • 1. สถานที่จัดสอบ อาคาร 11 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน
  • 2. แต่งกายด้วยเสื้อสุภาพ สวมกางเกง รองเท้าผ้าใบ ทั้งชายและหญิง
  • 3. เลขที่นั่ง สอบบริเวณด้านหน้าจุดลงทะเบียน
  • 4. ลงทะเบยีนเข้าอบรม สอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

ดาวน์โหลดใบสมัคร > https://goo.gl/bwYyVTส่งเอกสารการสมัครมาที่ email: spulogistics50@gmail.com ภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2558 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 02-579-1111 ต่อ 3025 หรือ 4197

ข้อมูล : วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน และ อาจารย์ธีวินท์ นฤนาท หัวหน้าสาขาวิชาและโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม

Related Posts