สํานักโลจิสติกส์ ขอเชิญผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม Industrial Conference 2015

ในวันพุธที่ 17 และ วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ชั้น 4 ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ 

ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “Driving with Logistics Synchronization and  โดยองค์ปาฐกถา หม่อมราชวงศ์ ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี

  • การสัมมนาด้านซัมพลายเชนโลจิสติกส์ที่ครบวงจรและยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี้
  • กองทัพวิทยากรที่มาให้ความรู้ในเรื่องต่างๆอาทิ
  • การเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์อุตสาหกรรม กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย
  • การประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ( )ในการจัดการและบูรณาการข้อมูลเมื่อสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในระดับสากล
  • การปรับกระบวนด้วยการใช้เทคโนโลยี Application ระบบ และ Barcode
  • การส่งเสริมการใช้ TMS และเชื่อมโยงระบบ เพื่อลดสัดส่วนการวิ่งรถเที่ยวเปล่า
  • พบกับนิทรรศการนวัตกรรม เทคโนโยลี และผลงานโครงการจากหน่วยงานร่วมจำนวนมาก

สนใจสอบถามรายละเอียดและลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ www.logistics.go.th หรือติดต่อ 02-2381881 # 501 หรือ iscl2015@miceandcom.com
ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://www.miceandcom.com/dpimiscl2015/home.html