fbpx

ความแตกต่าง Logistics กับ Supply Chain Management {ตอนที่ 2}


 และ Supply chain Management หมายถึง เพื่อให้มุมมองทางการจัดการครบถ้วนจึงขาดไม่ได้ที่จะประเมินคำ 2 คำนี้ไปด้วยกัน แต่ด้วยมุมมองที่แตกต่างกันไปของธุรกิจ ทำให้การมองความสัมพันธ์ของสองคำนี้แตกต่างกันไปด้วย ซึ่งพอจะอนุมานได้ 3 ลักษณะคือ

  • Logistics ใหญ่กว่า Supply Chain Management โดยมุมมองนี้ จะให้คำนิยามคือ จะหมายถึงการจัดการวัตถุดิบชนิดหนึ่งตั้งแต่ต้นทางไปจนสุดปลายทาง แต่โลจิสติกส์จะให้ภาพของการจัดการวัตถุดิบหลายๆชิ้นไปพร้อมๆกัน อุตสาหกรรมเหล่านี้จะมีวัตถุดิบเข้าในประมาณมากแต่จะมีผลิตภัณฑ์ออกมาน้อยชนิด ยกตัวอย่าง เช่น อุตสาหกรรมรถยนต์
  • Logistics เท่ากับ มุมมองนี้จะให้ความหมายของการที่ไม่มีความแตกต่างในการจัดการทั้ง 2 แบบ เนื่องจากมองจากธุรกิจที่ครอบคลุมการดำเนินงาน ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบไปจนสุดปลายทางที่ถึงมือลูกค้า เช่น น้ำมันหรือซอฟท์แวร์
  • Logistics เล็กกว่า Supply Chain Management มุมมองนี้จะเป็นการมองผ่านธุรกิจที่มีการเข้ามาของวัตถุดิบน้อยชนิด แต่มีผลิตภัณฑ์เยอะ เช่น อุตสาหกรรมพลาสติค

ที่มา : http://fictionhut.exteen.com/

Loading Disqus Comments ...
Loading Facebook Comments ...