fbpx

Single supplier และ Multiple suppliers คืออะไร ?


Single source หมายถึง การจัดซื้อสินค้า หรือวัสดุจากซัพพลายเออร์รายเดียว ทั้งที่มีผู้ขายสินค้าชนิดนี้อีกมากมายหลายราย แต่ก็จะซื้อสินค้าจากเจ้าเดิมที่เคยซื้อขายกันประจํา อนึ่งเพื่อผลประโยชน์ด้านราคา เนื่องจากสามารถรวมยอดการสั่งซื้อทั้งหมดให้กับซัพพลายเพียงเจ้าเดียว รวมถึงความสม่ำเสมอของคุณภาพของสินค้านั้นๆ ในทางกลับกัน นักจัดซื้อและองค์กรจะต้องแบกรับความเสี่ยง หากเกิดสถานการณ์ที่สินค้านั้นขาดตลาด

หมายถึง การจัดซื้อสินค้าหรือวัสดุจากซัพพลายเออร์หลาย ๆ ราย เพื่อกระจายความเสี่ยงจากการขาดส่ง/ ส่งสินค้าไม่ได้จากซัพพลายเออร์เจ้าใดเจ้าหนึ่ง แต่อาจเกิดยุ่งยากในการบริหารจัดการ ความไม่สม่ำเสมอของคุณภาพและบริการ

ที่มา : facebook.com/logistics2014/posts/478629168947515

Loading Disqus Comments ...
Loading Facebook Comments ...