fbpx

หน้าที่ของการจัดการคลังสินค้า คืออะไร ?


หน้าที่ของการจัดการคลังสินค้า

1. การรับสินค้า () สินค้าที่ส่งมาจากโรงงานของบริษัทหรือจากซัพพลายเออร์ เมื่อสินค้ามาถึงปฏิบัติการ ดังนี้

 • – ขนถ่ายสินค้าออกจากยานพาหนะ
 • – ตรวจนับจำนวน
 • – การตรวจสภาพสินค้า
 1. การจัดเก็บ ()
  สินค้าขาเข้าเมื่อผ่านกระบวนการรับก็จะทราบว่าสินค้าใดเป็นสินค้าขนส่งผ่านคลังสินค้าและสินค้าใดที่จะต้องเก็บรักษาไว้ในคลังสินค้าคลังสินค้าจะใช้ระบบการจัดเก็บแบบใดนั้นขึ้นอยู่กับความเหมาะสมระบบการจัดเก็บ มีดังนี้

 • แบบกำหนดพื้นที่ตายตัว
  • การจัดเก็บตามแบบนี้คลังสินค้าจะกำหนดพื้นที่จัดเก็บสินค้าแต่ละกลุ่มไว้ตายตัว นั่นคือ สินค้าจะเก็บตามที่กำหนดไว้
   • ข้อดีคือ ง่ายต่อการหยิบสินค้า
   • ข้อเสียคือ อาจจะมีพื้นที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์อันเนื่องจากปริมาณสินค้าเข้า – ออกน้อยหรืออาจจะเกิดภาวะพื้นที่ไม่เพียงพอสำหรับสินค้าที่มีปริมาณมาก
 • แบบไม่กำหนดพื้นที่
  • การเก็บสินค้าแบบนี้ใช้วิธีมีที่ว่างที่ใดก็วางสินค้าวิธีนี้สะดวกในการเก็บแต่ยุ่งยากในการหยิบสินค้าซึ่งจะใช้เวลานานและเส้นทางเดินสินค้าไกล
   • ข้อดี คือ ใช้ประโยชน์พื้นที่คลังสินค้าได้เต็มที่ดังนั้นหากจะให้มีประสิทธิภาพจะต้องใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมเพื่อง่ายต่อการค้นหาและหยิบสินค้าที่ต้องการ
 • แบบกำหนดโซน
  • ระบบนี้จะแบ่งพื้นที่คลังสินค้าเป็น Zone จะขึ้นอยู่กับการจัดกลุ่มสินค้า ถ้าจัดกลุ่มสินค้าน้อยกลุ่มโซนก็จะน้อย
   • ข้อดี คือสินค้าหลายชนิดจะอยู่ในโซนเดียวกันทำให้ใช้ประโยชน์พื้นที่คลังสินค้าได้มากขึ้น แต่จะมีความล่าช้าในการหยิบเช่นเดียวกับแบบไม่กำหนดพื้นที่
 1. การหยิบสินค้า ()
  งานหยิบสินค้าเป็นงานที่สำคัญของปฏิบัติการคลังสินค้าการหยิบสินค้าที่มีประสิทธิภาพจะลดวงจรเวลาสั่งซื้อและตอบสนองความตองการของลูกค้าได้รวดเร็วการหยิบสินค้ามีวิธีการหยิบ ดังนี้
  ระบบไม่กำหนดพื้นที่
 • เป็นระบบที่พนักงานแต่ละคนรับผิดชอบแต่ละใบสั่งจ่ายสินค้า จะหยิบสินค้าตามรายการใบสั่งจ่ายแล้วนำสินค้าไปวางที่ลานสินค้าขาออก
 • ข้อดี คือ สินค้าแต่ละใบสั่งจ่ายจะรวมอยู่ที่เดียวกัน
 • ข้อเสีย คือ ระยะทางเดินยาว

ระบบแบ่งเขตพื้นที่

 • วิธีนี้จะแบ่งพื้นที่คลังสินค้าเป็นโซน พนักงานหยิบจะรับผิดชอบเป็นโซนไปใบสั่งจ่ายสินค้าจะแจกจ่ายไปแต่ละโซนเมื่อพนักงานหยิบสินค้าแล้วก็นำไปวางที่ลานรวบรวมสินค้า
 • ข้อดี ลดระยะเวลาทางการเดินหยิบสินค้า
 • ข้อเสีย เพิ่มงานการรวบรวมสินค้าตามใบสั่ง

ระบบลำดับบริเวณ

 • วิธีนี้จะจัดลำดับบริเวณคลังสินค้า การหยิบสินค้าจะหยิบตามลำดับบริเวณเมื่อพนักงานหยิบสินค้าบริเวณแรกแล้วเสร็จก็จะส่งใบสั่งจ่ายสินค้าต่อไปเรื่อยๆจนหยิบสินค้าได้ครบ
 • ข้อดี ลดระยะทางเดินหยิบสินค้า
 • ข้อเสีย ต้องใช้อุปกรณ์ยกขนมากกว่าระบบแบ่งพื้นที่

ระบบรวบรวมใบสั่งจ่าย

 • จะรวบรวมใบสั่งจ่ายสินค้าแล้วทำการจำแนกกลุ่มสินค้าพนักงานจะได้รับมอบหมายให้หยิบสินค้าตามกลุ่มสินค้าเมื่อหยิบสินค้าได้แล้วก็นำไปวางเพื่อคัดแยกตามแต่ละใบสั่ง
 • ข้อดี คือ หยิบสินค้าครั้งละจำนวนมากทำให้ประหยัด
 • ข้อเสีย คือ ต้องมาทำการคัดแยกสินค้าตามแต่ละใบสั่งจ่ายสินค้าอีก

4. การบรรจุหีบห่อเพื่อการขนส่ง ()

การบรรจุหีบห่อเพื่อการขนส่งมีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องความเสียหายของสินค้าจากการขนส่งและการใช้ประโยชน์พื้นที่ระวางยานพาหนะสูงสุดหีบห่อจะติดฉลากบอกประเภทและปริมาณของสินค้าและคำแนะนำการยกขนและเก็บรักษาการบรรจุหีบห่อควรมีขนาดที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลทั้งนี้เพื่อใช้ประโยชน์ระวางบรรทุกอุปกรณ์เคลื่อนย้ายและเครื่องมือยกขนสูงสุด

5. การขนสินค้าขึ้นยานพาหนะ ()

สินค้าจะถูกนำมาวางรวมกันที่ลานสินค้าขาออกพนักงานทำการตรวจสอบและนับสินค้าที่ขนขึ้นยานพาหนะแต่ละคันทั้งนี้เพื่อไม่ให้มีความผิดพลาดด้านจำนวนและชนิดสินค้าความผิดพลาดเป็นความสูญเสีย บริษัทจะต้องนำสินค้ากลับซึ่งเสียค่าขนส่งขณะที่ลูกค้าจะไม่มีสินค้าใช้หรือขาย

6. การตรวจนับสินค้า ()

การตรวจนับสินค้าในคลังสินค้าเป็นการตรวจสอบสต๊อกสินค้าและปริมาณและเปรียบเทียบกับสถิติสินค้าที่ได้จ่ายออกไปว่าถูกต้องตรงกันหรือไม่นอกจากนี้ยังเป็นการตรวจสอบสภาพและตำแหน่งที่จัดเก็บสินค้าอีกด้วย


Loading Disqus Comments ...
Loading Facebook Comments ...