หน้าที่ของการจัดการคลังสินค้า คืออะไร ?1. การรับสินค้า () สินค้าที่ส่งมาจากโรงงานของบริษัทหรือจากซัพพลายเออร์ เมื่อสินค้ามาถึงปฏิบัติการ  ขนถ่ายสินค้าออกจากยานพาหนะ ตรวจนับจำนวน และการตรวจสภาพสินค้า

2. การจัดเก็บ (สินค้าขาเข้าเมื่อผ่านกระบวนการรับก็จะทราบว่าสินค้าใดเป็นสินค้าขนส่งผ่านคลังสินค้าและสินค้าใดที่จะต้องเก็บรักษาไว้ในคลังสินค้าคลังสินค้าจะใช้ระบบการจัดเก็บแบบใดนั้นขึ้นอยู่กับความเหมาะสมระบบการจัดเก็บ

  • แบบกำหนดพื้นที่ตายตัว กำหนดพื้นที่จัดเก็บสินค้า
  • แบบไม่กำหนดพื้นที่ สะดวกในการเก็บแต่ยุ่งยากในการหยิบสินค้า ซึ่งจะใช้เวลานานและเส้นทางเดินสินค้าไกล
  • แบบกำหนดโซน แบ่งพื้นที่คลังสินค้าเป็น Zone อยู่กับการจัดกลุ่มสินค้า

3. การหยิบสินค้า (งานหยิบสินค้าเป็นงานที่สำคัญของปฏิบัติการคลังสินค้าการหยิบสินค้าที่มีประสิทธิภาพจะลดวงจรเวลาสั่งซื้อและตอบสนองความตองการของลูกค้าได้รวดเร็วการหยิบสินค้ามีวิธีการหยิบ

  • ระบบไม่กำหนดพื้นที่ เป็นระบบที่พนักงานแต่ละคนรับผิดชอบแต่ละใบสั่งจ่ายสินค้า จะหยิบสินค้าตามรายการใบสั่งจ่ายแล้วนำสินค้าไปวางที่ลานสินค้าขาออก
  • ระบบแบ่งเขตพื้นที่ วิธีนี้จะแบ่งพื้นที่คลังสินค้าเป็นโซน พนักงานหยิบจะรับผิดชอบเป็นโซนไปใบสั่งจ่ายสินค้าจะแจกจ่ายไปแต่ละโซนเมื่อพนักงานหยิบสินค้าแล้วก็นำไปวางที่ลานรวบรวมสินค้า
  • ระบบลำดับบริเวณ วิธีนี้จะจัดลำดับบริเวณคลังสินค้า การหยิบสินค้าจะหยิบตามลำดับบริเวณเมื่อพนักงานหยิบสินค้าบริเวณแรกแล้วเสร็จก็จะส่งใบสั่งจ่ายสินค้าต่อไปเรื่อยๆจนหยิบสินค้าได้ครบ
  • ระบบรวบรวมใบสั่งจ่าย จะรวบรวมใบสั่งจ่ายสินค้าแล้วทำการจำแนกกลุ่มสินค้าพนักงานจะได้รับมอบหมายให้หยิบสินค้าตามกลุ่มสินค้าเมื่อหยิบสินค้าได้แล้วก็นำไปวางเพื่อคัดแยกตามแต่ละใบสั่ง

4. การบรรจุหีบห่อเพื่อการขนส่ง (การบรรจุหีบห่อเพื่อการขนส่ง เพื่อปกป้องความเสียหายของสินค้าจากการขนส่งและการใช้ประโยชน์พื้นที่ระวางยานพาหนะสูงสุดหีบห่อ จะติดฉลากบอกประเภทและปริมาณของสินค้า คำแนะนำการยกขน เก็บรักษาการบรรจุหีบห่อ

5. การขนสินค้าขึ้นยานพาหนะ (สินค้าจะถูกนำมาวางรวมกันที่ลานสินค้าขาออกพนักงานทำการตรวจสอบและนับสินค้าที่ขนขึ้นยานพาหนะแต่ละคัน เพื่อไม่ให้มีความผิดพลาดด้านจำนวนและชนิดสินค้าความผิดพลาดเป็นความสูญเสีย บริษัทจะต้องนำสินค้ากลับซึ่งเสียค่าขนส่งขณะที่ลูกค้าจะไม่มีสินค้าใช้หรือขาย

6. การตรวจนับสินค้า (การตรวจนับสินค้าในคลังสินค้าเป็นการตรวจสอบสต๊อกสินค้าและปริมาณและเปรียบเทียบกับสถิติสินค้าที่ได้จ่ายออกไปว่าถูกต้องตรงกันหรือไม่นอกจากนี้ยังเป็นการตรวจสอบสภาพและตำแหน่งที่จัดเก็บสินค้าอีกด้วย


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.