fbpx

T/T against document คืออะไร ? แตกต่างจาก L/C at sight อย่างไร ?


คืออะไร แตกต่างจาก at sight อย่างไร?

TT คือ tele transfer หมายถึง เมื่อผู้ซื้อพร้อมจ่ายหรือ จ่ายตามที่ตกลงกันไว้ก็จะทำการจ่ายเงินโดยการโอนผ่านทางเคเบิ้ลความเสี่ยงอยู่ที่ผู้ขายเพราะหากผู้ซื้อ ไม่โอนเงินก็ไม่มีอะไรในมือ ส่วน LC at sight ผู้ซื้อเปิด LC ให้ผู้ขายเมื่อผู้ขายส่งสินค้าก็จะทำเอกสารให้ครบถ้วนตามที่กำหนดเป็นเงื่อนไขไว้แล้วนำไปแลกเป็นเงินจากทางธนาคารได้วิธีนี้ผู้ซื้อมีความคุ้มครองการเบี้ยวจ่ายเงิน แบ่งออกเป็นข้อๆ ดังนี้

  • 1. T/T against document หมายถึง โอนเงินเข้าบัญชีทันที ที่ได้รับเอกสาร ได้แก่ สำเนา officail invonce, document เมื่อสินค้าเราพร้อมส่ง มีการจองเรือ หรือ เครื่องบิน พร้อมแสดงรายการเอกสาร การขนส่งสินค้า เมื่อ ลูกค้าได้รับเอกสารดังกล่าวแล้ว ก็จะโอนเงินให้ ซื้อขายเงินสด
  • 2. L/C at sight คือหนังสือสัญญาการจ่ายเงินโดยธนาคารเป็นผู้รับรองให้กับผู้ออก L/C ซึ่งเราต้องมีวงเงินกับธนาคารที่อนุมัติให้เต็มวงเงิน L/C

L/C เป็นสัญญาการชำระเงิน ที่มีระยะเวลา

  • L/C at sight หมายถึง เมื่อเราส่งสินค้าไปเรียบร้อยแล้วเอา L/C ไปขอรับเงินกับธนาคารได้เลย
  • L/C 30 Days , L/C 60 days , L/C 90 days….ขึ้นอยู่กับผู้ซื้อผู้ขายตกลงกันเป็น หรือ

ส่วนใหญ่ L/C จะต้องให้ผู้ออก กำหนดว่า “” หมายถึงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เพื่อเป็นการ ถ้ามีข้อผิดพลาดต้องแก้ไข ต้องทำ Ament L/C และต้องเสียค้าใช้จ่าย คิดเป็น % จากราคารวมใน L/C นั้นๆ ขึ้นอยู่กับกฎฯของประเทศนั้น ๆ แต่การยกเลิก L/C ทำได้ในกรณีที่ การซื้อขายนั้นไม่เป็นไปตาม agreement /contract ที่ได้ลงชื่อร่วมกัน เช่น โรงงานผลิตชุดกีฬา ให้กับ แบร์ดดังของยุโรปอเมริกา

ข้อมูลบ้างส่วน : http://th.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080620230901AADaQGn

Loading Disqus Comments ...
Loading Facebook Comments ...