fbpx

ประเภทของเรือบรรทุกสินค้าทั่วไป (General Cargo ships) คืออะไร ?


(General Cargo ships)”

เรือบรรทุกสินค้าทั่วไปได้รับการขนานนามจากวงการพาณิชยนาวีทั่วโลกว่าเป็น “สาวใช้ (Maid of all work)” ทีเดียว ทั้งนี้เพราะเรือชนิดนี้มีใช้งานอยู่ทั่วทุกท้องทะเลที่มีการขนส่งสินค้าช่องระวางสินค้าบนดาดฟ้าเรือจะต้องเปิดให้กว้างที่สุดเท่าที่ จะสามารถทำได้ ทั้งนี้เพื่อให้การขนถ่ายสินค้าสะดวกและรวดเร็วที่สุด ภายในเรือจะมีระวางสินค้า (Hold) และช่องระวางสินค้า (Hatch) ซึ่งมีการกำหนดเลขหมายเรียงจากหัวเรือไปยังท้ายเรืออันเป็นมาตรฐานที่ใช้กันทั่วไป ช่องระวางสินค้าจะใหญ่ได้เพียงใด ขึ้นกับเงื่อนไขทางด้านความแข็งแรงของโครงสร้างเรือเป็นปัจจัยหลัก

การที่ช่องระวางสินค้ามีขนาดใหญ่จะช่วยลดการขนถ่ายสินค้า ในแนวนอนขนานกับพื้นโลกซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติงานบนเรือต้องการมาก ฝาระวางเรือรุ่นเก่า ๆ จะเป็นไม้แต่ปัจจุบันมักจะเป็นเหล็ก ซึ่งสามารถเปิด-ปิดได้โดยอัตโนมัติ ช่วยลดแรงงานในส่วนนี้ลงไปได้มาก ฝาระวางเรือ (Hatch Cover) จะต้องผนึกน้ำและปิดทับ ปากระวาง (Hatch Coaming) ซึ่งยกสูงจากดาดฟ้าเรือเพื่อช่วยกันน้ำเข้าไปในระวางสินค้าเมื่อเรือเจอคลื่นลมแรง ในระวางสินค้าอาจจะมีดาดฟ้าอยู่ภายในอีกก็ได้ ดาดฟ้าที่อยู่ภายในนี้มักจะปิดไม่ตลอดความกว้างเรือ มีชื่อเรียกว่า ดาดฟ้าทวีน (Tween decks) มักจะเป็นดาดฟ้าที่ยื่นออกมาจากราบซ้ายและกราบขวาแต่ปล่อยตรงกลางว่างไว้ ดาดฟ้าทวีนจะช่วย ในการขนถ่ายสินค้าให้รวดเร็วขึ้นและช่วยในการปรับแต่งเสถียรภาพของเรือ

“เรือบรรทุกน้ำมัน ()”

เรือบรรทุกน้ำมันก็คือเรือบรรทุกสินค้าเทกองชนิดเหลวนั่นเอง ความจริงแล้วเรือที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มเรือบรรทุกน้ำมันมิใช่เรือ น้ำมันแต่เพียงอย่างเดียวยังรวมไปถึงเคมีภัณฑ์เหลวแบบอื่นด้วย เช่น กาซปิโตรเลี่ยมเหลว กาซธรรมชาติเหลว สารเคมีเหลวใน หลายรูปแบบ เป็นต้น

ภายในเรือจะแสดงให้เห็นถึงเรือน้ำมันที่ใช้กันทั่วไป ตัวเรือจะไม่ถูกแบ่งเป็นระวางแต่จะแบ่งเป็นถังขนาดใหญ่ โดยอาศัย ฝากั้นตามยาว (Logitudinal bulkhead) และฝากั้นตามขวาง (Transverse bulkhead)การขนถ่ายสินค้าในแต่ละถังจะใช้เครื่องสูบ (Pump) ซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมาก จึงนิยมให้มีห้องควบคุมเครื่องสูบ (Pumproom) อยู่ในตัวเรือ ณ ตำแหน่งที่เหมาะสมเพื่อควบคุม การสูบจ่ายน้ำมัน ท่อจ่ายน้ำมันออกจากเรือมักจะอยู่บริเวณกลางลำ ทั้งกราบซ้าย () และกราบขวา (Starboard) สังเกตเห็น ได้จากตำแหน่งของเสายกท่าน้ำมันซึ่งตั้งอยู่บนดาดฟ้าเป็นจำนวนมาก เรือน้ำมันจะเป็นท้องชั้นเดียว (Single bottom)

แต่เรือรุ่นใหม่บางทีก็มีท้องสองชั้นถังหัวและถังท้ายใช้เป็นถึงอับเฉาและปรับแต่งทริมเรือซึ่งมักจะไม่ใคร่เพียงพอ จึงต้องมีถังอับเฉาที่หัวเรือ ทางกราบซ้าย-ขวาเพิ่มขึ้นอีก เรียกว่า ถังปี (Wing Tank) ค่อนมาทางท้ายเรือ จะมีถังสลอป (slop tanks) อยู่ทั้งกราบซ้ายและ กราบขวาเพื่อใช้เป็นถังบรรทุกน้ำมันสินค้าเหมือนถังอื่น ๆ ในขาไป แต่ขากลับเมื่อจ่ายน้ำมันสินค้าหมดแล้วจะมีการล้างถังน้ำมัน สินค้า ซึ่งถังสลอปจะใช้เก็บน้ำและสารเคมีจากการล้างถังน้ำมันโดยไม่ปล่อยทิ้งลงทะเลให้เกิดมลภาวะ

สินค้าเทกองโดยทั่วไปแล้ว หมายถึง สินค้าแห้งซึ่งทำการบรรทุกขนถ่ายโดยเรือแบบดั้งเดิม () ซึ่งไม่ใช่ สายการเดินเรือประจำ สินค้าเทกองนับเป็นสินค้าที่มีปริมาณการขนส่งทั่วโลกมากที่สุด สินค้าเทกอง โดยทั่วไป จะถูกแบ่งออกเป็น 5 ประเภทคือ

  • 1. แร่เหล็ก (Iron ore) และสินแร่ (Ore Concentrates)
  • 2. เมล็ดพืช (Grain)
  • 3. ถ่านหิน (Coal)
  • 4. ฟอสเฟต (Phospate)
  • 5. บ็อกไซด์และอลูมินา (Bauxite & Alumina)

(port)

ใช้สำหรับเรียกรวมบริเวณที่ระบบการขนส่งทางน้ำจากภายนอกมาพบกับระบบการขนส่งภายในพื้นที่ ซึ่ง นอกจากจะรวมบริเวณที่เป็นผืนดินแล้วยังรวมถึงบริเวณที่เป็นผืนน้ำซึ่งเรือมาจอดทอดสมอ และมีการบังคับควบคุมการสัญจรของ เรือด้วยประเภทของท่าเรือ แบ่งท่าเรือตามที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ได้แก่ ท่าเรือแม่น้ำ () ท่าเรือทะเล () และท่าเรือบก ( หรือ ICD-Inland Container Depot) และถ้าหากแบ่งตามประเภทสินค้า จะได้ท่าเรือ ท่าเทียบเรือ (general cargo) ท่าสินค้าเทกอง (bulk cargo) ท่าคอนเทนเนอร์ ท่าผู้โดยสาร ท่าปิโตรเลียม เป็นต้น ในแต่ละท่าจะมีองค์ประกอบ คือ

  • 1. มีที่ ๆ ให้เรือจอดเทียบ
  • 2. มีระบบการขนถ่ายสินค้าขึ้นลงเรือ
  • 3. มีที่เก็บกักสินค้า
  • 4. มีระบบการขนถ่ายสินค้าเชื่อมโยงกับดินแดนภายใน
ที่มา: เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตร ธุรกิจพาณิชยนาวี เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเรือสินค้า และลักษณะของเรือ โดย อัณณพ ปาลวัฒน์วิไชย วันที่ 10 พฤศจิกายน 2543 หน้า ข-6
http://www.mmaa.or.th/mmaa/board/index.php?topic=3606.0;wap2

Loading Disqus Comments ...
Loading Facebook Comments ...