วิธีดู ( aging) หมายถึง อายุสต๊อกของแต่ละสินค้า ว่าสินค้าค้างอยู่ในคลังนานแค่ไหน โดยแสดงออกมาเป็นมูลค่าของสินค้าและช่วงระยะของวัน เช่น 1 – 60 วัน, 61 – 90 วัน, 91 – 180 วัน และใช้เงื่อนไขโดยการตัด Stock แบบ FIFO แต่ Cost ที่นำมาใช้คำนวณยอดมูลค่าของสินค้านั้นๆ เป็นแบบเฉลี่ย (Average) อายุของสินค้า

การคำนวณอายุสินค้า ก็ง่ายๆ พิจารณาก่อนว่าจะใช้วันที่ทำรับสินค้า () หรือ ( Date) ในการตั้งต้น   จากนั้นกำหนดวันที่ที่ต้องมาเปรียบเทียบ (As of Date)

เช่น ต้องการดูอายุสินค้าคงคลัง ณ วันที่  30/09/2010  ตั้งนำไปลบกับวันที่ที่เราเลือก เช่น วันที่รับสินค้า

  • สินค้า A รับเข้ามาวันที่ 15/07/2010 จำนวน 1000 ชิ้น  (อายุ 77 วัน)
  • สินค้า A รับเข้ามาวันที่ 01/09/2010 จำนวน 1500 ชิ้น  (อายุ 29 วัน)
  • สินค้า B รับเข้ามาวันที่ 20/08/2010 จำนวน 2000 ชิ้น  (อายุ 41 วัน)

เราจะรู้ได้อย่างไร ? ปัจจุบันสินค้าคงคลัง ?

แต่ละประเภท แต่ละตัว มีอายุกี่วัน กี่เดือน หรืออาจเป็นปี   ยิ่งหากเป็นสินค้าที่มีวันหมดอายุ การถ่ายเทสินค้าออกไปจะมีความสำคัญมาก  หากว่าสินค้าที่มีอายุมากๆ จนเสียใช้งานไม่ได้ นั่นคือที่จะต้องเสียไป พร้อมทั้งค่าดูแลรักษาสินค้านั้นๆ อีกด้วย

โดยส่วนใหญ่เราจะแบ่งช่วงวันที่ออกมาเป็นช่วงๆ (Bucket) เพื่อใช้แบ่งช่วงอายุของสินค้า เช่น แบ่งช่วงวันที่เป็น 1-30 , 31-60 , 61-90 , 91 วันขึ้นไป หรือ 3 เดือน เป็นต้น