fbpx

วงจรการซื้อวัสดุ (Procurement cycle) คืออะไร ?


( cycle) หมายถึง วงจรการจัดซื้อ โดยเริ่มจากการเลือกแหล่งซื้อ บริษัทต้องตัดสินใจว่าตัวไหนจะซื้อ หรือทำเอง เลือกซื้อจากแหล่งไหน ซึ่งต้องดูลักษณะข้อบังคับในแต่ละประเภท ประกอบ ความสำคัญอยู่ที่การส่งมอบและตรงเวลา การสั่งซื้อ ถ้าใช้ และ จะช่วยทำให้สั่งซื้อได้อย่างรวดเร็ว และไร้ข้อผิดพลาด การรับส่งมอบสินค้า อาจจะใช้ระบบ () คือ ไม่ต้นทุนสินค้าคงคลังและวัสดุไม่เสื่อมสภาพ ทำให้สินค้าที่ผลิตออกมามีข้อบกพร่องน้อย

วงจรการซื้อวัสดุ (Procurement cycle)


Loading Disqus Comments ...
Loading Facebook Comments ...