fbpx

วงจรการผลิต (Manufacturing cycle) คืออะไร ?


() หมายถึง การผลิตตามการสั่งซื้อของลูกค้าเรียกว่า การผลิตตามอุปสงค์ในอนาคต เรียกว่า ซึ่งการผลิตแบบ Push มีโอกาสเสี่ยงต่อต่อสินค้าล้าสมัย และเสียหายชำรุดได้ง่าย โดยเฉพาะสินค้าที่มีความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว บางบริษัทแก้ปัญหาโดยการชะลอการผลิตโดย จัดทำเกือบเสร็จแต่ยังไม่ได้ทาสี เมื่อมีลูกค้าสั่งค่อยจัดทำตามที่ลูกค้าต้องการ

วงจรการผลิต (Manufacturing cycle) คืออะไร ?


Loading Disqus Comments ...
Loading Facebook Comments ...