บุกตลาดการค้าเจาะลึก กับ Logistics Excellence Training 2013

130214145928 0coverlandingpage2

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จึงจัดโครงการอบรมสัมมนา Logistics Excellence Training 2013 ขึ้นระหว่างวันที่ 2-4 เมษายน 2556 ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ สำหรับโครงการ Logistics Excellence Training 2013 ในปีนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Toward AEC: The Unified Supply Chain หรือ AEC – โซ่อุปทานที่ผสานเป็นหนึ่ง ที่อัดแน่นไปด้วยเนื้อหาความรู้ด้านพร้อมทั้งมุมมองหลากหลายมิติ ที่จะช่วยให้ ผู้นำเข้า ผู้ประกอบการ Inter Trader และผู้ให้บริการโลจิสติกส์ เปิดวิสัยทัศน์ AEC สู่ความเป็นเลิศด้านโลจิสติกส์การค้าในภูมิภาค ผ่านประสบการณ์ของกูรูผู้คร่ำหวอดในวงการการค้าและโลจิสติกส์ระดับแนวหน้า อาทิ

  • คุณพลปิยะ ฐิติเวส กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติกส์ จำกัด
  • คุณกนก จุฑามณี ผู้จัดการศูนย์กระจาย บริษัท บุญถาวรเซรามิค
  • รศ. บุญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านพัฒนากลยุทธ์และธุรกิจ กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์
  • คุณอุดร คงคาเขต บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จํากัด
  • เรือเอกนฤเบศวร์ ทองแดง ผู้จัดการทั่วไป ฝ่าย บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

พร้อมด้วยนักวิชาการด้านโลจิสติกส์ชั้นนำของประเทศ เช่น

  • รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ผศ. ดร.เผ่าภัค ศิริสุข  ผู้ช่วยอธิการบดี
  • ดร.วิทยา สุหฤทดำรง วิทยาลัยนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทร. 02-718-8950 ต่อ 600, 601, 602