เรียน จบโลจิสติกส์ทํางานอะไร ?

เตรียมตัวทำงานโลจิสติกส์ฉบับคนทำงาน ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป!

 • ได้ทั้งผู้ชาย และผู้หญิง วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ปวส. หรือปริญญาตรี จบสาขาอาชีพโลจิสติกส์ หรือเรียกว่าสาขา อาจจะจบสาขาอื่นๆ ก็สามารถทำงานได้ ขึ้นอยู่ความสามารถ และความขยัน อดทน รับผิดชอบเป็นอย่างดีมาก
 • มีความรู้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน เช่น Microsoft Office โดยเฉพาะ excel ทุกเวอร์ชัน เพราะบริษัทส่วนใหญ่จะใช้ excel ต้องเรียนรู้ในสูตรต่างๆ เพราะจะใช้ในการเก็บข้อมูลต่างๆ อาทิ ยอดคงเหลือ ยอดขาย ยอดการผลิต ยอดการสั่งซื้อ เป็นต้น และมีความสามารถในการอินเตอร์เน็ตได้ เพราะบริษัทส่วนใหญ่จะมีการส่งเอกสารผ่านระบบอีเมล์ (e-mail) ในการส่งข้อมูล หรือการโต้ตอบกัน
 • มีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษเบื้องต้น อาทิ ในการสนทนา โต้ตอบ เป็นต้น *บางบริษัทอาจจะใช้เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นภาษาอังกฤษอย่างเดียว!
 • มีสามารถขับรถได้ทั้งรถยนต์ หรือรถกะบะได้ เพราะอาจจะมีสินค้าระหว่างบริษัท กับคลังสินค้า หรือส่งให้กับลูกค้า และรู้จักเส้นทางในสถานที่ต่างๆ หรือเส้นทางลัด
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานด้าน และ chain *ศึกษาเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการงานเพิ่มเติม
 • รู้จักอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการใช้งาน ข้อปฏิบัติ ข้อห้ามในการใช้อุปกรณ์นั้นๆ
 • มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี ถึงดีมาก และเป็นคนรอบคอบ ในกรณีทำงานพวกเอกสารที่มีตัวเลขที่เกี่ยวข้อง เพราะทำให้เกิดความเสียหาย และเสียเวลาที่ต้องมานั่งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และทำให้ระบบของการทำงานเสียหายหมด อาทิ ใส่ยอดคงเหลือของสินค้าในคลังสินค้าไม่ตรงกับสินค้าที่เหลืออยู่จริง ทำให้อาจจะมีการการผลิต หรือสั่งซื้อที่ผิดพลาดเกิดขึ้นได้ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องเพิ่มขึ้น
 • เวลาทำงานโลจิสติกส์ ส่วนใหญ่จะทำงานวันจันทร์ – วันเสาร์ (เต็มวันหรือครึ่งวัน) หรือบ้างทีทำงานเป็นกะ หรือสลับวันทำงานและวันหยุดกัน น้อยมากที่จะทำงานแค่วันจันทร์ – วันศุกร์
 • รับความกดดันทั้งหัวหน้างาน หรือผู้บังคับบัญชา และงานที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างสูง เพราะการทำงานสาย ต้องแข่งขันกับเวลา เพราะมีผลต่อความเชื่อมั่นของลูกค้า หรือความเชื่อมั่นในการใช้บริการ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีถึงมากที่สุดทั้งในกลุ่มของสายงานที่ปฏิบัติงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่มีความจำเป็นอย่างมากที่สุด!
 • และอื่นๆ ที่ต้องเตรียมตัวเตรียมใจ พร้อมรับสิ่งใหม่ๆ ที่จะเจอโลกของการทำงาน ที่ไม่เหมือนกับตอน (logistics) ในตำราหนังสือแน่นอน!

ขอบเขตการทำงานตำแหน่งงานสายด้านโลจิสติกส์ ขอแยกออกเป็น 2 ส่วน คือ

 • ส่วนแรกคือประจำ Office ผู้ชายหรือผู้หญิงสามารถทำได้หมด แต่ส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงทำมากกว่าผู้ชาย เพราะทำงานหลักๆ จะเป็นเอกสารส่วนใหญ่ เช่น ทำรายงานสรุปยอดสินค้าคงเหลือ เป็นต้น ลักษณะงานจะต้องมีความรับผิดชอบอย่างสูง และมีความละเอียดค่อนข้างมาก เพราะเอกสารที่ทำออกมานั้น มีผลต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายอื่นๆ เช่น ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายขาย
 • ส่วนที่สองคือ Warehouse หรือคลังสินค้า จะทำงานลักษณะลุยๆ ถึกๆ และพร้อมกับปัญหาต่างๆ ที่ไม่คาดคิดที่จะเกิดขึ้นแต่ละวัน เช่น สินค้ามาไม่ครบตามจำนวน สินค้าชำรุดไม่พร้อมส่งสินค้า หรือสินค้าไม่มาที่นัดหมายไว้ เป็นต้น ส่วนใหญ่และหลายที่จะรับเฉพาะผู้ชายเท่านั้น! ยกเว้นบ้างทีที่อาจจะรับผู้หญิงเข้าทำงาน

ขอให้โชคดีได้งานโลจิสติกส์ที่คาดหวังไว้!