กลาง  Center () แบบ () เป็นรูปแบบการโดยใช้ศูนย์กระจายสินค้าเป็นจุดเปลี่ยนถ่ายยานพาหนะ สินค้าที่มาจากโรงงานนำมาคัดแยกและรวบรวมไปให้ลูกค้า

โดยไม่มีการเก็บที่ (DC)  “สินค้าจะพักที่ DC ไม่เกิน 24 ชั่วโมง” และเป็นการลดจุด Contact กับลูกค้า ประโยชน์ Cross Docking คิอ

รูปแบบการขนส่งแบบผ่านศูนย์กระจายสินค้ากลาง DC แบบ Cross Docking
รูปแบบแบบผ่านศูนย์กระจายสินค้ากลาง DC แบบ Cross Docking
  • 1.ลด เนื่องจากใช้ DC เป็นเพียงจุดผ่าน ในการคัดแยกสินค้า
  • 2. ลดเก็บรักษาสินค้า เนื่องจากสินค้าจะส่งผ่านไป Distribution Center (DC) ทันที สินค้าจึงไม่ได้เก็บไว้ที่คลังจึงไม่มีต้นทุนในการเก็บรักษา
  • 3. ลดค่าใช้จ่ายยกขนสินค้า เนื่องจากจากไม่ต้องยกสินค้าเข้าไปเก็บที่ สินค้าจะถูกขนมากองไว้ที่ลานแยกสินค้า และขึ้นรถขนต่อทันที
  • 4. สินค้าเคลื่อนไหวเร็ว เนื่องจากสินค้าไม่ต้องเก็บที่คลังสินค้า สินค้าจะถูกส่งจากผู้ผลิต คัดแยก และส่งให้ลูกค้าทันที