fbpx

สถานที่เก็บรักษาสินค้า (Storage) คืออะไร ?


() หมายถึง สถานที่ต่าง ๆ เช่น คลังสินค้า () , ศูนย์กระจายสินค้า () ,โกดัง เป็นต้น

ซึ่งจะมีพื้นที่สำหรับรับสินค้า พื้นที่ในจัดเก็บสินค้า พื้นที่สำหรับการจัดส่งสินค้า และอื่น ๆ จึงต้องนำมาคำนวณ และจัดแบ่งพื้นที่เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุด


Loading Disqus Comments ...
Loading Facebook Comments ...