Pick To Light หมายถึง “การหยิบตามไฟ” ซึ่งมีหลักการง่าย ๆ คือ การนำอุปกรณ์ Pick Tag ไปติดตาม Shelf ของสินค้า โดยเมื่อมี Order ที่จะทำการจัดสินค้า ระบบจะแสดงไฟตามจำนวนสินค้าที่ต้องหยิบของ Order นั้น

Pick to light ถ้าแปลกันตามตัวก็คือ Pick ตามความหมายของ “ แปลว่าหยิบ Light แปลว่า แสง”

Pick to light ก็แปลว่า หยิบตามแสง ซึ่งหมายความว่า หากเห็นแสงไฟกระพริบในตำแหน่งใด ผู้ปฎิบัติงานจะต้องไปหยิบสินค้านั้นๆ ตามจำนวนที่ระบบสั่งให้หยิบ (ระบบ หมายถึง ระบบบริหารคลังสินค้าหรือ WMS) หากหยิบเสร็จ จะมีการกดปุ่มเพื่อยืนยันการหยิบ แสงไฟก็จะดับลง บริษัทชั้นนำหลายๆแหล่งเช่น โตโยต้า, Seven ก็นำเทคโนโลยีนี้ไปใช้ในคลัง

Pick to light ใช้ได้กับสินค้าอะไร

 • สินค้าที่เป็น ชิ้น เป็นอัน หรือ แกะกล่องสามารถใช้ร่วมกับวิธีการหยิบประเภท Wave, Zone and Batch Picking
 • ความสามารถรวดเร็ว เพราะแสงจะเป็นตัวบอกตำแหน่งการหยิบสินค้า ทำไม่ผู้หยิบไม่ต้องเสียเวลาค้นหาง่ายและถูกต้อง Paperless เพราะไม่ต้องพิมพ์ใบสั่งงานหยิบสินค้า ราคาไม่แพง ใช้งานร่วมกับโปรแกรม WMS

กลุ่มอุตสาหกรรมไหนเลือกใช้  Technology นี้กัน

 • ธุรกิจค้าปลีก (Retail)
 • ธุรกิจขายตรง (Direct Marketing)
 • ธุรกิจ อุปกรณ์ไฟฟ้า (High Tech Electronics)
 • ธุรกิจความสวยงาม Health & Beauty
 • สินค้าขายประเภท Catalog
 • ธุรกิจเพลง และสื่อ (Music/Publishing)
 • เวชภัณฑ์ (Pharmaceutical)
 • รถยนต์ อะไหล่ Automotive)
 • คอมพิวเตอร์ (Computer
 • เครื่องดื่ม (Liquor Distribution)
 • ผู้ผลิต( Manufacturing)
 • ร้านสะดวกซื้อ (Grocery & Convenience)