Pick To Light หมายถึง “การหยิบตามไฟ” ซึ่งมีหลักการง่าย ๆ คือ การนำอุปกรณ์ Pick Tag ไปติดตาม Shelf ของสินค้า โดยเมื่อมี Order ที่จะทำการจัดสินค้า ระบบจะแสดงไฟตามจำนวนสินค้าที่ต้องหยิบของ Order นั้น

Pick to light ถ้าแปลกันตามตัวก็คือ Pick ตามความหมายของ “Logistics แปลว่าหยิบ Light แปลว่า แสง”

Pick to light ก็แปลว่า หยิบตามแสง ซึ่งหมายความว่า หากเห็นแสงไฟกระพริบในตำแหน่งใด ผู้ปฎิบัติงานจะต้องไปหยิบสินค้านั้นๆ ตามจำนวนที่ระบบสั่งให้หยิบ (ระบบ หมายถึง ระบบบริหารคลังสินค้าหรือ ) หากหยิบเสร็จ จะมีการกดปุ่มเพื่อยืนยันการหยิบ แสงไฟก็จะดับลง บริษัทชั้นนำหลายๆแหล่งเช่น โตโยต้า, Seven ก็นำเทคโนโลยีนี้ไปใช้ในคลัง

Pick to light ใช้ได้กับสินค้าอะไร

 • สินค้าที่เป็น ชิ้น เป็นอัน หรือ แกะกล่องสามารถใช้ร่วมกับวิธีการหยิบประเภท Wave, Zone and Batch Picking
 • ความสามารถรวดเร็ว เพราะแสงจะเป็นตัวบอกตำแหน่งการหยิบสินค้า ทำไม่ผู้หยิบไม่ต้องเสียเวลาค้นหาง่ายและถูกต้อง Paperless เพราะไม่ต้องพิมพ์ใบสั่งงานหยิบสินค้า ราคาไม่แพง ใช้งานร่วมกับโปรแกรม

กลุ่มอุตสาหกรรมไหนเลือกใช้  Technology นี้กัน

 • ธุรกิจค้าปลีก (Retail)
 • ธุรกิจขายตรง (Direct Marketing)
 • ธุรกิจ อุปกรณ์ไฟฟ้า (High Tech Electronics)
 • ธุรกิจความสวยงาม Health & Beauty
 • สินค้าขายประเภท Catalog
 • ธุรกิจเพลง และสื่อ (Music/Publishing)
 • เวชภัณฑ์ (Pharmaceutical)
 • รถยนต์ อะไหล่ Automotive)
 • คอมพิวเตอร์ (Computer
 • เครื่องดื่ม (Liquor Distribution)
 • ผู้ผลิต( Manufacturing)
 • ร้านสะดวกซื้อ (Grocery & Convenience)

Related Posts