ลีน (lean) หมายถึง ความคล่องตัว กะทัดรัด ไร้ส่วนเกิน เพื่อก้าวเข้าสู่ลีนเราจึงต้องอาศัย แบบประยุกต์ ดังนี้

  • 1. Simple ทำให้ง่ายเข้าไว้
  • 2. Small ทำงานผลิตล็อตเล็กๆ ตามหลัก jit (just-in-time) ใช้คนน้อย คนเดียวทำได้หลายอย่างที่เรียกว่า  
  • 3. Smooth งานผลิตราบเรียบ ไม่มีกองสุมในกระบวนการผลิต สมดุลกับจำนวนออเดอร์ต่อนาที
  • 4. Slim ไม่มี่ความสูญเปล่า ไร้ส่วนเกินในการผลิต
  • 5. ใช้ระบบสยบความแปรปรวน

Related Posts