Inbound Logistics

ถ้าจะอธิบายง่ายๆ ก็น่าจะครอบคุม ถึงการบริหารจัดการโลจิสติกส์ Inbound และ โลจิสติกส์ Outbound

แล้วโลจิสติกส์ Inbound คืออะไร ตามชื่อ Inbound Logistics หมายถึง การบริหารสินค้าขาเข้า ไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบ (Raw Material) , บรรจุภัณฑ์ (Packing Material), สินค้าสำเร็จรูป (Finish Good) หรือแม้กระทั้งการให้บริการ (Services)


Outbound Logistics

ส่วน Outbound Logistics ก็จะเป็นการบริหารงานในทางตรงกันข้ามกับ Inbound เนื่องจาก Outbound Logistics เป็นการจัดการฝั่งขาออก ซึ่งได้แก่ การบริหารสินค้าสำเร็จรูป (Finish Good) และการบริการ

“ความแตกต่างระหว่าง Inbound และ Outbound คือจะมี คลังสินค้า (Inventory Management System ) เข้ามาเป็นตัวกลางช่วยทั้งด้านขาเข้าและขาออก”


Related Posts