ถ้าจะอธิบายง่ายๆ ก็น่าจะครอบคุม ถึงการบริหารจัดการ Inbound และ โลจิสติกส์

แล้วโลจิสติกส์ Inbound คืออะไร ตามชื่อ หมายถึง การบริหารสินค้าขาเข้า ไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบ (Raw Material) , บรรจุภัณฑ์ (Packing Material), สินค้าสำเร็จรูป (Finish Good) หรือแม้กระทั้งการให้บริการ (Services)


Logistics

ส่วน Logistics ก็จะเป็นการบริหารงานในทางตรงกันข้ามกับ Inbound เนื่องจาก Outbound Logistics เป็นการจัดการฝั่งขาออก ซึ่งได้แก่ การบริหารสินค้าสำเร็จรูป (Finish Good) และการบริการ

“ความแตกต่างระหว่าง Inbound และ คือจะมี คลังสินค้า ( Management System ) เข้ามาเป็นตัวกลางช่วยทั้งด้านขาเข้าและขาออก”


Related Posts