การกำหนดคงคลังขั้นต่ำ () หมายถึง การกำหนดจำนวนสินค้าที่ควรมีสำรองไว้เพื่อไม่ให้เสียโอกาส เช่น

  • ชิ้นส่วน ก ถ้าขาดไปจะทำให้กิจการไม่สามารถผลิตสินค้าได้ เพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้เกิดในสินค้า กิจการควรมีการสำรองสินค้า ก ไว้ในตลอดเวลา
  • เมื่อสินค้า ก ตกถึงจุดที่กำหนดไว้ เช่น 200 ชิ้น แผนกคลังสินค้าก็จะทำใบเสนอซื้อส่งให้แผนก
  • จำนวนที่กำหนดไว้ 200 ชิ้นนี้เรียกว่า