ประกาศกรมศุลกากร : รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว {ปิดรับสมัครแล้ว}


กรมศุลกากรเปิดรับสมัครสอบคัดเล​ือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั​่วคราว ใน ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประเมินอากร ตำแหน่งนิติกร และตำแหน่งศุลการักษ์ ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง (ไม่รับสมัครทางไปรษณีย์) ณ อาคารสโมสรศุลกากร ชั้น 2 ถนนสุนทรโกษา คลองเตย กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2554 ถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2554 ในวันเวลาราชการ ภาคเช้า ตั้งแแต่ เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 น. – 16.30 น. ผู้สนใจสมัครสอบสามารถดาวน์โหลด รายละเอียดและใบสมัครได้ ทางเว็บไซต์ www.customs.go.th

  • รายละเอียดการสมัคร http://www.customs.go.th/personnel/pdf/N0811001.pdf
ที่มา : http://www.customs.go.th/personnel/index.html , http://www.facebook.com/logisticsdigest

Loading Disqus Comments ...
Loading Facebook Comments ...