ในวันที่ 24 มีนาคม 2554 เวลา 14.00 – 16.30 น. ณ.ห้องปัทมา อาคาร 1 โดยทางสถาบันวิทยาการโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้จัดโปรแกรม “นกขมินจิบกาแฟยามบ่าย ” ประจำเดือนมีนาคม 2554 ให้แก่นักอุตสาหกรรมและอาจารย์เจ้าหน้าที่รวมทั้งนักศึกษาทุกระดับ เข้าฟังองค์ความรู้จาก ดร.วิทยา สุหฤทดำรง ที่ได้ทำการจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อเผยแพร่ องค์ความรู้ทางด้านการจัดการโซ่อุปทานแบบลีน แก่นักการศึกษาและนักอุตสาหกรรม เพื่อให้ทั้งสองส่วนงานมาประสานงานกันและนำเอาองค์ความรู้และแนวคิดจากนักการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมให้ถูกให้ควร รวมทั้งนักการศึกษาจะได้นำองค์ความรู้จากภาคอุตสาหกรรมมาคิดและปรับให้เหมาะสมกับการเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป

ดังนั้น ทางสถาบันวิทยาการโซ่อุปทานจึงขอเชิญเรียนเชิญผู้ที่สนใจการจัดการโซ่อุปทานเชิงระบบเข้าฟัง ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใด โดยเนื้อหาที่ทำการพูดคุยกันครั้งนี้มีประโยชน์กับทุกคน ทั้งบุคคลกรในวงการศึกษา นักศึกษาทุกระดับ รวมทั้งพนักงานหรือเจ้าของกิจการ พบกันที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม

แผนที่ สถาบันวิทยาการโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
[mappress mapid=”10″] ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่ม : สถาบันวิทยาการโช่อุปทาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
อาคาร 10 ชั้น 4 ห้อง 402 เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทรศัพท์ 0 2579 1111 ต่อ 2741 – 6
โทรสาร 0 2579 1111 ต่อ 2747