Thailand International Logistics Fair 2010 (TILOG 2010) ระหว่างวันที่ 7-11 ตุลาคม 2553 (10:00 – 18:00 น.) ที่ บางนา งานแสดงสินค้าโลจิสติกส์จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ในปีนี้ถือเป็นครั้งแรกของการร่วมมือในการยกระดับการจัดงานโลจิสติกส์ไทยสู่อาเซียนโดยไทยรับเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน World Congress 2010

กรมส่งเสริมการ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยความคืบหน้าในการจัดงานแสดงสินค้า โลจิสติกส์ 2553 หรือ The 7th International Logistics Fair 2010 (TILOG 2010) ว่างานในปีนี้คึกคักเป็นพิเศษ โดยได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ชั้นนำจากทั้งในและต่างประเทศเป็นจำนวนมาก ล่าสุดมีผู้ประกอบการแจ้งความจำนงเข้าร่วมการจัดแสดงสินค้าแล้วกว่า 187 ราย 419 คูหา ทั้งกลุ่มธุรกิจบริการโลจิสติกส์ และผู้ให้บริการโลจิสติกส์ครบวงจร ผู้ผลิตซอฟแวร์ และผู้ประกอบธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งเครื่องมือ สินค้า และอุปกรณ์ ที่เกี่ยวกับบริการด้านโลจิสติกส์ครบวงจร

[mappress mapid=”9″]

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก กล่าวว่า “การจัดงานแสดงสินค้า โลจิสติกส์ 2553 ในปีนี้ ได้รับกระแสตอบรับที่ดีกว่าปีก่อนๆ มากเนื่องจากกระบวนการด้านโลจิสติกส์เป็นที่สนใจมากขึ้นกว่าเดิม เพราะเป็นเครื่องมือในการลด และเพิ่มโอกาสการแข่งขันทางธุรกิจให้กับทุกอุตสาหกรรม และในปีนี้ประเทศไทยได้รับเกียรติในการจัดประชุม FIATA World Congress ซึ่งเป็นกิจกรรมสำคัญที่จัดขึ้นทุกปี และหมุนเวียนไปตามประเทศสมาชิกกว่า 150 ประเทศทั่วโลก FIATA มีสมาชิกกว่า 40,000 บริษัทที่เป็นผู้ให้บริการขนส่งระหว่างประเทศและผู้ประกอบการโลจิสติกส์ชั้นนำ ทางกรมฯ จึงได้เชิญสมาชิกของ FIATA ที่มาเข้าร่วมประชุม FIATA World Congress มาเข้าร่วมชมงานพร้อมทั้งมีกิจกรรมจับคู่ทางธุรกิจ (Business Matching) ระหว่างสมาชิก FIATA กับผู้ประกอบการไทยในงาน TILOG 2010 อีกด้วย”

THAILAND INTERNATIONAL LOGISTICS FAIR 2010

“การจัดงานในครั้งถือได้ว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ไทยได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ให้ผู้ให้บริการขนส่งทั่วโลกได้เห็นถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมการขนส่งของไทย ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งทางอากาศที่มีสนามบินสุวรรณภูมิขนาดใหญ่และทันสมัยที่สุดในภูมิภาคเอเชีย การซึ่งท่าเรือจะขยายตัวอย่างเต็มที่และพร้อมที่จะเป็นศูนย์กลางการขนส่งของภูมิภาค การที่เชื่อมต่อกับประเทศต่างๆ ในอาเซียนได้แก่ R3, R8, R9 และเป็นการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางในการขนส่งไปสู่กลุ่มประเทศต่างๆ เช่น อาเซียน เอเชียใต้ และจีน

กิจกรรมที่จะจัดขึ้นในปีนี้มีความโดดเด่นน่าสนใจ และเป็นประโยชน์ต่อทั้งผู้ประกอบการที่ต้องการมองหาสินค้าและบริการโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน รวมถึงผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ที่กำลังมองหาวิธีการการพัฒนาศักยภาพของตนเอง และหาพันธมิตรทางธุรกิจอันเข้มแข็ง โดยไฮไลต์ของงานอยู่ที่การจัดโซน ASEAN PAVILLION ซึ่งเป็นการจัดบูธให้กับกลุ่มประเทศอาเซียน 9 ประเทศ รวมถึงอินเดีย และจีน มาร่วมกันจัดแสดงสินค้า และเทคโนโลยีอันล้ำสมัยภายในงาน อันนับเป็นการขยายกลุ่มผู้ร่วมงานให้กว้างขวางขึ้น” นางนันทวัลย์ กล่าวเพิ่มเติม

นอกจากนี้ภายในงานยังมีการแสดงผลงานจาก 2 เวทีการประกวดด้านโลจิสติกส์ ทั้ง โครงการ Logistics ซึ่งเป็นการประกวดที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาในระดับ ปริญญาตรี และปริญญาโทมานำเสนอโครงการแนวทางในการพัฒนา Green Logistics ในองค์กรเพื่อกระตุ้นให้นักศึกษา และผู้ประกอบการได้เห็นความสำคัญของทรัพยากร สิ่งแวดล้อม ลดการสูญเสียพลังงาน เพื่อพัฒนาวงการโลจิสติกส์ในอนาคต และ การประกวดต้นแบบโลจิสติกส์ (Logistics Model) รวมถึงการจัดนิทรรศการ Thailand: ASEAN Logistics Networks เพื่อนำเสนอศักยภาพของไทยในด้านการเป็นจุดเชื่อมโยงเครือข่ายโลจิสติกส์ในอาเซียน การจัดสัมมนา Logistics Symposium โดยผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์จากทั่วโลก รวมถึงการจัดตลาดนัดแรงงานในธุรกิจโลจิสติกส์ (Job Fair) เป็นต้น

แผนที่ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา :

191361 20102008061346

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : สำหรับผู้ที่สนใจงานแสดงสินค้าโลจิสติกส์ 2553 สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ สำนักบริหารกิจกรรมส่งเสริมการส่งออก กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ โทรศัพท์ 0-2547-4239 หรือ E-mail: esls@ depthai.go.th และเวปไซต์ www.tradelogistics.go.th , http://www.facebook.com/thaitrade , http://twitter.com/depthailand

ที่มา : http://www.depthai.go.th/DisplayHtml/tabid/131/Default.aspx?qContentID=53004699