หมายถึง ระยะเวลานับตั้งแต่ออกใบสั่งซื้อวัตถุดิบ จนกระทั่งได้รับวัตถุดิบจากผู้ขาย โดยใช้หลักการบริหารแบบทันเวลา ต้องลด Lead Time ให้เหลือน้อยที่สุด และวัตถุดิบต้องมาถึงทันเวลาที่จะผลิตพอดี

กำหนด ()

 1. จุดสั่งซื้อ – กรณีไม่มี Lead time และ
  • Lead time คือ ระยะเวลาในการสั่งซื้อสินค้า
  • Safety  คือ ระยะปลอดภัยที่มีสินค้าพอที่จะจำหน่าย
  • จุดสั่งซื้อ – เมื่อมี  Lead time – ไม่มี  Safety Stock
 2. การกำหนดจำนวนสินค้าเพื่อความปลอดภัยจะต้องใช้แนวคิดทางคณิตศาสตร์มาใช้ โดยจะกำหนดจำนวนสินค้าที่ควรถือเพื่อความปลอดภัย และนำไปบวกกับจำนวนสินค้าที่จะถือไว้เพื่อขายก่อนที่จะได้รับสินค้าที่สั่ง ซื้อจะได้
 3. จุดสั่งซื้อ – เมื่อมี  Lead time และ  Safety Stock
  • จะต้องใช้ Safety Stock + Lead time